Co roste v ZaHRAdě?

Co roste v ZaHRAdě?

V  následujícím článku bychom vás rádi především pozvali na akce, které naše škola připravuje společně se svým zřizovatelem, spolkem Hnízdo, na měsíc prosinec. V  úvodu mi ale dovolte ještě představit nového „občana“ města Tišnova. Je to jabloň a je příznačně z rodu „discovery“, takže jí tak klidně můžeme říkat. Bydlí v Tišnově na Sychráku, kde jsme ji dne 20. října 2015 při příležitosti dne stromů společně s  dětmi a  jejich rodiči zasadili jako náš školní strom. Rádi bychom jabloni popřáli, ať dobře zapadne, ať dobře roste a  také ať máme radost z jejích plodů. Děkujeme rovněž městu Tišnovu za odbornou konzultaci vhodného místa pro takovou jabloň. A nyní již ty slibované plánované akce.

_____________________________________________________

Nenásilná komunikace: Jak respektovat a být přirozenou autoritou? „Způsob, jakým mluvíme s dětmi, se stane jejich vnitřním hlasem.“ Peggy O’Mara úterý 8. prosince 2015 od 17.00 do 20.30 v  prostorách školy ZaHRAda, Riegrova 312, Tišnov Lektoři: Eva Malířová a Adam Čajka

– Jak najít vnitřní rovnováhu, když se zlobím na kolegy, na děti či na sebe?

– Jak být ve škole autoritou bez používání odměn a trestů?

– Kudy vedou cesty k naplňování potřeb učitele i žáka?

Na semináři se účastníci seznámí s principy nenásilné komunikace, které si vyzkoušejí v  konkrétních situacích. Tento přístup pomá- há rozvíjet partnerskou komunikaci s  dětmi a podporuje jejich sebevědomý rozvoj. Více o  konceptu nenásilné komunikace na www.nenasilnakomunikace.com. V  programu je plánovaná krátká pauza, nápoje a  drobné občerstvení zajištěny. Účastnický příspěvek je dobrovolný, doporučená částka cca 150 Kč. Počet účastníků je omezen, rezervujte si místo na info@skolazahrada.cz. Pokud potřebujete přijít s dětmi, dejte, prosím, vědět s předstihem.

_____________________________________________________

Zaostřeno na autismus pátek 4. prosince 2015 od 18.00 v  prostorách školy ZaHRAda, Riegrova 312, Tišnov Lektorka: Linda Cecavová, www.srp-terapeut.cz Certifikovaná dětská facilitátorka programu Son-rise, spoluautorka knihy profesorky Anny Strunecké „Přemůžeme autismus?“ Počet dětí s poruchami autistického spektra stále stoupá.

– Co je to autismus?

– Jak můžeme přistupovat k lidem s autismem?

Možná je ve třídě vašeho potomka Tradiční adventní dílničky na ZŠ Smíškova Ve čtvrtek 3.  prosince  2015 na Základní škole Smíškova v  Tišnově pořádají učitelé a  žáci pro veřejnost již osmý ročník tradičních adventních dílniček. Jsou zváni všichni, kdo rádi tvoří, malí i velcí. Odpolední program začíná ve 14.30 slavnostním rozsvícením adventního věnce a  na malém předvánočním koncertu v  tělocvičně vás příjemně naladí pěvecký sbor mladších žáků Sýkorky, děti z dramaťáku a pěvecký sbor druhého stupně Smiles Singers. Poté se v 15.15 otevřou tradiční tvořivé dílničky v prostorách školy. Přijďte si s námi užít trošku vánoční atmosféry. Vedení školy, učitelé i žáci přejí všem klidné vánoční svátky a  velkou nadílku smyslu pro humor, nadšení, životního optimismu a nadhledu. Foto: Helena Součková Foto: Mirka Vyplašilová ZŠ ZaHRAda integrováno dítě s  autismem a  chcete vědět o  této poruše více. Možná máte člověka s autismem ve svém okolí a  nevíte, jak k  němu přistupovat. PRÁVĚ PRO VÁS JE URČENA PŘEDNÁŠKA LINDY CECAVOVÉ: ZAOSTŘENONA AUTISMUS. Linda Cecavová také stručně představí americkou metodu Son-rise program, která se zaměřuje na rozvoj interakce a sociálních dovedností u lidí s autismem. Obě besedy se konají v rámci projektu Propojování rodinného a školního života. Ten je realizován za finanční podpory města Tišnova.

_____________________________________________________

Den otevřených dveří v ZaHRAdě čtvrtek 3. prosince 2015 od 14.00 do 17.00

Přijďte se podívat, jak to vypadá v ZaHRAdě, a  nechte se dětmi, které ji navštěvují, po škole provést. Čekat můžete drobné občerstvení, jež děti připraví, fotografie ze života školy a  rozhovor s  ředitelem, který vám odpoví, na co budete chtít, pokud se to bude týkat školy. Den otevřených dveří v  ZaHRAdě představuje naši školu veřejnosti, která se zajímá, co to ta ZaHRAda vlastně je a jak funguje. Nejedná se o  předzápisovou informační schůzku. Pokud zvažujete, zda by ZaHRAda mohla být to pravé místo pro vás i vaše dítě, kontaktujte nás e-mailem na info@skolazahrada.cz. Domluvíme se s vámi individuálně. Termín zápisu je určen na pátek 15. ledna 2016 od 14.00 do 16. 00. Bližší informace se objeví na našem webu a v příštím čísle Tišnovských novin. Protože nedílnou součástí života ZaHRAdy je také pobyt venku, zveme vás na společný „noční“ výstup na Květnici, který bude na den otevřených dveří navazovat. Vyrazíme od školy v 17.10.  Aktuální dění najdete také na www.facebook.com/skolazahrada.

Milan Růžička, ředitel

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: