Poděkování městu Tišnov

Poděkování městu Tišnov

Tak jako v  letech minulých i  letos uspořádala regionální organizace Roska Brno-venkov rekondiční pobyt v  Horní Bečvě ve dnech 24. 5. až 31. 5. 2015. Zúčastnilo se ho devětadvacet osob s  onemocněním roztroušená skleróza (dále jen RS), které jsou převážně z  okresu Brno-venkov, tedy i  z  města Tišnov. Každá rekondice má pevný denní řád, který se skládá z  ranní rozcvičky, odborných přednášek, dvakrát denně probíhá cvičení a jednou denně se jde do bazénu. Rekondice probíhají pod vedením vyškolených cvičitelů. Pro účastníky jsou připraveny každý den přednášky na různá témata (život s RS, bylinky a RS apod.) a v neposlední řadě se zde potkají se svými kamarády.

Abychom mohli uspořádat takovouto akci, je nutno zajistit i  finanční prostředky. Celková úhrada rekondičního pobytu se skládá z účastnického poplatku, dále z dotace od Unie Roska v ČR a v neposlední řadě z dotací od měst, obcí a městských částí Brna. Tímto bychom chtěli poděkovat městu Tišnov, které nám značnou finanční částkou přispívá na uspořádání rekondičního pobytu již několik roků a učinilo tak i v roce 2015.

Věra Dvořáková, za Rosku Brno-venkov

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: