S vděčností a úctou podruhé

S vděčností a úctou podruhé

Ve středu 28.  října  2015 se konala v  obřadní síni tišnovské radnice další z celé řady akcí připravených během letošního roku k  70. výročí ukončení druhé světové války. Program S  vděčností a  úctou obyvatelé Tišnovska navázal na obdobné a  rozsahem větší vzpomínkové setkání v  Kině Svratka 9.  května tohoto roku.

Tentokrát bylo uctěno šestnáct osob, vedle padlých, popravených a  umučených odbojářů to byli také příslušníci vojenských jednotek v  zahraničí a  oběti válečných útrap. Tito hrdinové byli nejprve představeni a  následně převzali jejich příbuzní z  rukou starosty Tišnova Jiřího Dospíšila plakety a zapsali se do Pamětní knihy města. Po úvodních fanfárách Tišnovského žesťového kvarteta přispěly k  důstojnému průběhu celého odpoledne hrou na klavír Marie Kučerová a recitací Barbora Dobišarová.

Pořadateli akce byly město Tišnov, městys Drásov, obce Hradčany, Předklášteří a  Štěpánovice, Městské kulturní středisko Tišnov, Muzeum Brněnska  – Podhorácké muzeum v  Předklášteří, spolek Continuum Vitae, Komise pro kulturu a  cestovní ruch a  Svaz bojovníků za svobodu. Vzpomínkové setkání bylo součástí širšího programu oslav státního svátku 28.  října. Předcházelo mu kladení věnců u pomníků české státnosti, Boženky Škrabálkové a  padlých obětí válek a v obřadní síni na ně bezprostředně navazovalo slavnostní udělování čestného občanství a  cen města Tišnova. K  celkově vysoce hodnocenému úspěchu akce přispělo více než osmdesát přítomných hostů a skvělé průvodní slovo konferenciérky celého odpoledne Ireny Ochrymčukové.

Josef Zacpal

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: