Městská policie získala nové služební vozidlo

Městská policie získala nové služební vozidlo

Když předkládali strážníci městské policie na konci prvního pololetí roku 2015 vedení města zprávu o své dosavadní činnosti, museli konstatovat, že pro plnohodnotné fungování městské policie nemají zcela ideální podmínky. Dosud nebyli vybaveni zbraněmi, chyběl jim alespoň jednoduchý informační systém, ale také např. pociťovali absenci služebního vozidla v policejním provedení. V tom jim nakonec dala za pravdu jak Komise bezpečnosti a prevence kriminality, tak Rada města.

Uplynuly jen tři měsíce a strážníci získali několik nových prostředků pro výkon služby. V červenci obdrželi služební zbraně, během měsíce září bylo dohodnuto dodání informačního systému pro městskou policii a počátkem října se dočkali nového služebního vozidla. Po vyhodnocení aktuálních potřeb a prozkoumání dostupných nabídek bylo rozhodnuto o zakoupení vozidla Dacia Dokker, které již několik dnů můžete vídat v okolí služebny městské policie nebo v ulicích města.

Pořizovací cena vozidla činila 334 tisíc korun vč. DPH, což je vzhledem k parametrům vozidla, jeho užitné hodnotě a přídavnému vybavení zajisté slušná cena. Za radnici vozidlo od dodavatele převzal první místostarosta města Ing. Václav Šikula, který je zároveň pověřen řízením městské policie. Předání se zúčastnili i další zástupci města, Policie ČR nebo např.

Komise bezpečnosti a prevence kriminality. Služební vozidlo strážníkům umožní jak lepší preventivní působení v rámci služebního obvodu, tak rychlejší dosažitelnost a větší akceschopnost v případě potřeby.

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: