Knihy mého srdce nejen s Renátou Fučíkovou

Knihy mého srdce nejen s Renátou Fučíkovou

Blíží se 12. ročník projektu na podporu čtenářství, který probíhá každoročně v měsíci listopadu ve spolupráci Městské knihovny Tišnov a Základní školy Smíškova. Stojí za připomenutí, že součástí projektu jsou besedy o životě a díle spisovatele, výtvarné a dramatické lekce, soutěžní testy, společná čtení a žákovské výstavy. Předchozí zkušenosti říkají, že hravě vzdělávací program za dvanáctileté období zpopularizoval žákům celou řadu knih a přinesl dobrý výsledek. Děti vnímají kladně prostředí knihovny a často si ji spojují s nevšedním zážitkem, vždyť také do připraveného programu se během měsíce zapojí na šest set dětí.

Hlavním představitelem letošního ročníku je spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková. Během dvaceti let doplnila obrázky více jak třicet titulů, které vyšly nejen v České republice, ale i ve Francii, Německu, Itálii, Polsku, Koreji, Tchaj-wanu. Za tyto knihy Renáta Fučíková obdržela mnoho národních i zahraničních ocenění, je nominovaná na cenu Astrid Lindgren Memorial Award a také zapsána na Čestnou listinu IBBY. Velkým očekáváním dětí bude samotné setkání s autorkou. Mohou se těšit na povídání o knihách, které předkládají vážná, ale přesto srozumitelná vyprávění. Mimo jiné se dozví, jak je pro vnímání dětí důležité, aby příběhy byly spojené s výraznými a krásnými ilustracemi. Celý měsíc budou v dětském oddělení knihovny probíhat i další besedy.

Zaměříme se na autory současné literární tvorby, zejména na dílo Aleny Ježkové a Martiny Drijverové. Nejmladším čtenářům připomeneme pohádkáře Václava Čtvrtka, Helenu Zmatlíkovou, Ondřeje Sekoru a stěžejní autorku našeho projektu Astrid Lindgrenovou. Do světa českých pohádek vejdeme prostřednictvím soutěžní pohádkové mapy, kterou pro dětské hrátky nakreslil tišnovský výtvarník a ilustrátor Libor Balák. Černobílou předlohu starší žáci nejprve vymalují, teprve pak s její pomocí mohou mladší čtenáři soutěžit a přitom se nenápadnou formou seznamovat se životem a dílem vybraných pohádkářů. V rámci besed proběhne vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ze ZUŠ v Tišnově pod vedení Berit Hönigové určené všem prvňákům. Výčet akcí není zdaleka u konce. O tom, jaký bude dvanáctý ročník, rozhodne aktivita každého z nás a je potěšující, že Knihy mého srdce stále pokračují.

Díky předchozím ročníkům si vybavíme nejen atmosféru, ale také knihovnu, která je jako včelí úl plná dětí a kde každý plní svůj úkol. V duchu vidíme veselé a milé děti, jak spěchají v předvánoční době mezi knížky, aby naslouchaly vyprávění, zdobily knihovnu, četly, hrály divadlo nebo soutěžily. Podaří-li se nám i letos společně s pedagogy opět vzbudit zájem dětí o knihu, pak rádi potvrdíme větu, která zazněla na loňském závěrečném čtení: „Pro tišnovské děti neplatí, že nečtou.“

Marie Šikolová, knihovnice dětského oddělení

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: