Snížení ceny tepelné energie v CZT Tišnov v letošním roce

Snížení ceny tepelné energie v CZT Tišnov v letošním roce

Počátkem října byla zahájena topná sezóna v rámci soustavy CZT v Tišnově a v každé domácnosti se stává aktuální otázkou výše plateb za vytápění a ohřev teplé vody v letošním roce. Rádi bychom proto naše odběratele informovali o aktuálním vývoji. Společnost TEPLO T s. r. o. provedla v návaznosti na předpokládaný odběr tepla a ceny vstupních energií v letošním roce aktualizaci předběžné kalkulace ceny tepelné energie pro rok 2015.

Z výsledku vyplývá předpokládaná úspora v nákladech v soustavě CZT v řádu cca 2 miliony Kč a snížení ceny o cca 9 % oproti roku 2014. Aktualizovaná předběžná kalkulace letošního roku byla zaslána jednotlivým odběratelům písemně. Předběžná kalkulace ceny tepelné energie na rok 2016 bude známa po uveřejnění cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu na konci listopadu a naši zákazníci budou s její výší seznámeni na každoročním semináři konaném na začátku prosince a následně i zprávou v Tišnovských novinách.

Dle aktuálně známých cen energií je předpoklad pozitivního vývoje a dalšího snižování ceny tepelné energie v CZT Tišnov v rozmezí 5 až 10 %

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: