Čerpání dotací v území MAS Brána Vysočiny

Čerpání dotací v území MAS Brána Vysočiny

Vážení občané, obracíme se na Vás jménem Místní akční skupiny Brána Vysočiny, jejímž stěžejním cílem je přispět k udržení/zlepšení kvality života místních obyvatel a udržitelnému rozvoji území, v němž MAS působí (Tišnov, Březina, Nelepeč-Žernůvka, Vohančice, Úsuší, Heroltice, Lažánky, Maršov, Braníškov, Svatoslav, Deblín, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Katov, Níhov, Borovník).

Protože se příprava nového dotačního období ze strany České republiky výrazně protáhla a v jejím průběhu se změnily podmínky podpory a nastavení programů, rádi bychom si ověřili Vaše potřeby, názory a představy o nejvhodnějším využití a směřování podpory. Díky Vašemu cennému zapojení budeme moci připravovanou finální strategii rozvoje území MAS směřovat k co možná nejefektivnějšímu využití finančních prostředků na základě reálných potřeb občanů, neziskového a soukromého sektoru a zástupců obecní samosprávy a znalosti aktuálního nastavení.

Tímto Vás chceme poprosit o anonymní zodpovězení dotazníku nejpozději do 5. 10. 2015, které by Vám nemělo zabrat více než patnáct minut. Odkazy na dotazník pro obyvatele, soukromý i neziskový sektor a starosty naleznete na stránkách www.masbranavysociny.cz.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci, názory a doporučení. Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s.

Kontakt: PhDr. Libuše Beranová, manažerka, 777 706 722, manager@masbranavysociny.cz

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: