Budou z nás dobří cyklisté?

Budou z nás dobří cyklisté?

Žáci 4. tříd se v září zúčastnili výukového programu na dopravním hřišti v Blansku. Během celého dopoledne si mohli vyzkoušet jízdu na kole se semafory a spoustou dopravních značek. Součástí byla též teoretická část s ukázkami různých dopravních situací a jejich řešením.

Největším oříškem byly pro děti, jako každý rok, křižovatky a kruhový objezd. Získané znalosti si děti znovu prověří na jaře, kdy kromě praktických jízd budou muset prokázat i znalosti teoretické formou testu z pravidel provozu. Každý žák tak bude moci získat průkaz cyklisty, který je důkazem toho, že cílená a dlouhodobá příprava dětí v oblasti dopravní výchovy a bezpečnosti silničního provozu je velmi důležitá a přináší dobré výsledky.

V pondělí 14. září bylo u naší školy slavnostně otevřeno nově postavené dopravní hřiště pro předškolní a školní děti. Jsme rádi, že i ti nejmenší mohou v místě svého bydliště trénovat a zdokonalovat své cyklistické dovednosti ještě předtím, než se z nich stanou plnohodnotní účastníci silničního provozu.

Jana Křížová

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: