Zahájení školního roku na ZUŠ Tišnov

Zahájení školního roku na ZUŠ Tišnov

Tak jako tomu je na všech školách, 1. září i ZUŠ Tišnov zahájila nový školní rok 2015/2016. První zářijový týden se i letos nesl v tónech sestavování rozvrhů, opětovného setkání učitelů i žáků po prázdninách a seznámení se s nově nastupujícími žáky, kteří v minulém školním roce úspěšně prošli talentovou přijímací zkouškou a byli na naši školu přijati.

Žáci, kteří k nám dochází již několikátý rok, se tak mohli v tomto týdnu podívat po díky prázdninám zapadlých notách, připravit taneční trikoty, sfouknout prach usazený na barvách a štětcích a osvěžit si svůj herecký projev a kostýmy. To vše jen proto, abychom mohli 7. září zahájit řádnou výuku a pokračovat v rozvíjení všech uměleckých dovedností, které jsme přes prázdniny nechali odpočívat, uzrát a vyhřát sluníčkem.

Začátek školního roku se na naší škole zdá být pozvolný a klidný, ale není to tak úplně pravdou. Někteří naši učitelé a žáci skočili do výuky, příprav a trénování uměleckých výkonů přímo po hlavě. Již několik let působící žákovská kapela Undistortion (pod vedením Marka Kubáta) vystoupí v sobotu 26. 9. 2015 na náměstí Míru v rámci programu Svatováclavských hodů.

I v letošním roce navazujeme na spolupráci s Centrem sociálních služeb v Tišnově a žáci naší školy vystoupí v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů, který se letos koná 1. října v místním penzionu. Vystoupení se svými žáky si pro tuto příležitost nacvičili Dagmar Fišerová a Zdeněk Vašíček ze ZUŠ Tišnov. K nim se připojí také akordeonový soubor Minimusic (pod vedením Bohuslavy Nedomové), který působí na naší pobočce v Nedvědici.

Mezi žáky a učiteli ZUŠ Tišnov jsou však i tací, kteří si prázdninového lenošení příliš neužili a od ZUŠ si moc neodpočinuli. Jedním z nich je mladý akordeonista Štěpán Konečný. Společně se svou paní učitelkou Danou Morysovou trénovali a setkávali se i přes prázdniny, v přípravném týdnu v srpnu, a téměř každý den od zahájení tohoto školního roku.

Důvodem je reprezentace naší školy na dvou soutěžích – 14. října na Mezinárodní soutěži mladých hudebníků v Praze a 28. října na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze. Štěpánovi přejeme mnoho štěstí, úspěchů a už teď mu za celou naši školu držíme palce. Pro veřejnost připravujeme také opět tradiční žákovské besídky, které se konají každých čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek, v 17.00 hodin v koncertním sále ZUŠ Tišnov (první proběhne 8. října 2015).

Všechny srdečně zveme a jsme vděčni za jakoukoli podporu našich žáků ze strany veřejnosti. Těšíme se na shledání na našich vystoupeních a akcích v tomto školním roce. Vaše ZUŠ Tišnov

Kamila Dubská

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: