Bajkazyl Brno = úspěšný projekt

Bajkazyl Brno = úspěšný projekt

Brno, 3. 9. 2015 – Nezisková organizace Ratolest Brno před 45 dny vložila na crowdfundingovou platformu hithit.cz svůj projekt Bajkazyl Brno. Žádala o pomoc s dofinancováním projektu, který byl finančně náročný vzhledem k místu a podmínkám stávajících prostor. Dnes, 45. den od spuštění, je kampaň u konce a od veřejnosti se podařilo vybrat více než 370 000 Kč. Částka tak byla dokonce překročena: původní výše činila 350 000 Kč.

Bajkazyl Brno proto slaví úspěch a řadí se mezi úspěšné projekty na poli crowdfundingu. Částka, o kterou organizace žádala, byla na běžnou crowdfundingovou kampaň vyšší, než je obvyklé. Důvodem bylo získání dostatečného množství financí pro doplacení oprav, které byly nezbytné a byly uskutečněny nad rámec původního rozpočtu rekonstrukce prostor. „Ráda bych poděkovala široké veřejnosti za solidaritu, kterou projevila při kampani k našemu projektu Bajkazylu Brno.

Velmi si vážíme podpory každého člověka, který přispěl na dofinancování oprav a úprav. Naším cílem je vytvořit Bajkazyl Brno jako místo komunitního charakteru, které si budou moci lidé dotvářet i vlastními silami – pořádáním kulturních či jiných akcí. Víme, že bez Vás to nepošlape,“ říká Mgr. Alena Přikrylová, ředitelka Ratolesti Brno. Bajkazyl Brno spojuje kavárnu, cyklodílnu a kulturní prostor s přesahem sociální práce. V tomto netradičním podniku vznikají tréninková pracovní místa pro klienty (jednoho ze dvou nízkoprahových klubů) neziskové organizace Ratolest Brno.

Tréninková pracovní místa jsou zde pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeni jsou. Kromě řešení své nepříznivé životní situace (např. dluhy, předčasný odchod ze vzdělávacího systému, existenční problémy) tak dostávají klienti možnost získat pracovní zkušenosti a návyky v tomto podniku. Ty by jim v budoucnu měly usnadnit vstup na pracovní trh a umožnit získání regulérního zaměstnání díky praxi, kterou v Bajkazylu Brno získají.

Veronika Křížková, Ratolest Brno, veronika.krizkova@ratolest. cz, 774 682 776

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: