Občané Tišnova versus blokové čištění

Občané Tišnova versus blokové čištění

V poslední době se na pracovišti Městské policie Tišnov množí oznámení na nerespektování dopravního značení při blokových čištěních a údržbových pracích na komunikacích a parkovištích města. Opakovaně byly zjištěny i případy manipulace s přenosnými dopravními značkami. Městská policie upozorňuje na skutečnost, že nerespektování dopravního značení je přestupkem ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který lze uložit blokovou pokutu do výše 2 000 Kč v blokovém řízení, popř. může být věc postoupena k dořešení místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.

Výše uvedeným přestupkovým jednáním jsou současně naplněny podmínky umožňující městské policii nebo Policii ČR dát příkaz k odtažení vozidla z důvodu odstranění překážky silničního provozu. Současně upozorňujeme na skutečnost, že neoprávněná manipulace s dopravním značením rovněž naplňuje skutkovou podstatu přestupku ve smyslu § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb.

Považujeme za důležité zmínit fakt, že blokové čištění, oprava komunikací a vodorovného dopravního značení jsou ze strany města především službou vedoucí ke zkvalitnění života ve městě Tišnově. Ze strany občanů nerespektujících přenosné dopravní značení dochází k narušení harmonogramu prací zaměstnanců technických služeb, kteří se musí na místo často opakovaně vracet.

Narušením harmonogramu prací pak dochází k finančním ztrátám a k absenci těchto pracovníků v jiných částech města. Z výše uvedených důvodů bude městská policie do budoucna ve větším rozsahu využívat svých oprávnění k dosažení nápravy. Současně Městská policie Tišnov děkuje všem občanům, kteří jsou ohleduplní a při blokovém čištění respektují dopravní značení.

Miroslav Kettner, vedoucí strážník

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: