Mezičas aneb Co má dítě dělat, když nemá co dělat?

Mezičas aneb Co má dítě dělat, když nemá co dělat?

Mezičas je místo otevřené všem, kdo potřebují řešit „prostojový čas” dětí od devíti do patnácti let. Jedná se o čas, kdy dítě není s rodiči ani jinak hlídáno (ujel mi autobus, čekám na kroužek atd.). Mezičas není službou hlídání, ale otevřený prostor pro děti s cílem pokrýt potřebu rodin zabezpečit potomky během prostojů a ulehčit rodinám. Nejedná se o suplování vzdělávacích a volnočasových aktivit. Jde o azyl s možností smysluplného trávení prostojového času. Děti zde také mohou čekat v době, kdy rodiče vyřizují důležité záležitosti na úřadech, poště, u doktora a podobně.

Během této doby mohou plnit domácí úkoly (k dispozici jsou pracovní stoly, PC). Děti z rodin, které nemají doma PC, mohou plnit úkoly do informatiky – pod dohledem (nelze hrát hry atd.). V Mezičasu najdou bezpečný prostor také děti, které se dostaly do náhlé, neobvyklé, obtížně řešitelné nebo nebezpečné situace. Mezičas využívá prostor spolku Čas pro sebe a jejich strategickou polohu přímo v centru města. Také vnitřního traktu Dvorku umístěného mezi budovami ZŠ, SVČ Inspiro, polikliniky, MěÚ a gymnázia (do padesáti metrů od ZŠ, Sokola, klubovny hnutí Brontosaurus atd.), tělocvičny, k dispozici zázemí, relaxační a čtenářský koutek a prostory SetKávárny, kde je přes klenby východ přímo na náměstí (ZUŠ, pošta, atletické hřiště atd). Možnost ohřevu jídla, lednička. Jsou zde i uzamykatelné skříňky pro dlouhodobé či krátkodobé uložení věcí (př. ráno kytara, odpoledne aktovka a večer opět kytara, než ji rodič vyzvedne).

Důležitou součástí Mezičasu je dospělá osoba, která dohlíží na prostor a je nápomocna v případě dotazů dětí nebo rodičů (pokud dítě doma něco zapomnělo, mohou rodiče věc nechat v Mezičase apod.). Dohlížející osoba má telefon, ze kterého mohou děti v případě potřeby volat (ujel mi autobus atd.), nebo zde lze nechat číslo a zavoláme Vám. Dospělá osoba nebude vykonávat funkci vychovatele ani pečovatele, ale lze se na ni kdykoli obrátit. Chceme tímto podpořit sladění rodinného a pracovního života, prostřednictvím vytváření zázemí pro děti v pracovní době rodičů. Předpokládáme nadále aktivní zapojení rodičů při zkvalitňování a dolaďování Mezičasu s jejich specifickými potřebami.

„Mezičas aneb Co má dítě dělat, když nemá co dělat?“ je financován z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Mezičas bude otevřen 13. 9. 2015 slavnostním zahájením na Dvorku ve 14.00 na adrese Bezručova 21, Tišnov.

Ľubica Kubicová, koordinátorka

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: