Sběr rostlinného oleje – upozornění

Sběr rostlinného oleje – upozornění

Od března letošního roku mají občané možnost předat k recyklaci použitý rostlinný olej. K dispozici je sedm zelených nádob s horním vhozem o objemu 240 litrů, které jsou umístěny na stanovištích pro tříděný odpad v ulicích Polní, Dlouhá, Nerudova, Na Hrádku, Hornická, na sídlišti U Humpolky a u pošty 3. Použitý rostlinný olej můžete odevzdat i na sběrném dvoře.

Kromě použitého rostlinného oleje, který je třeba postupně shromažďovat do PET lahví se šroubovacím uzávěrem, je možné předat i použitý živočišný tuk (sádlo), které lze odevzdat například také v PET lahvi (za tepla) nebo v plastové uzavřené vaničce. V oleji či tuku mohou být i zbytky strouhanky, které po smažení na pánvi zůstávají. Nádoby jsou průběžně sváženy, použitý rostlinný olej a živočišný tuk odebírá a následně předává k recyklaci společnost Kobylka s. r. o. z Brna. Proběhlo již pět svozů použitého rostlinného oleje, při kterých jsme zaznamenali níže uvedené problémy. Prosíme především občany, aby předávaný použitý rostlinný olej plnili pouze do PET lahví se šroubovacím uzávěrem! V plastových lahvích na olej se zacvakávacím víčkem totiž dochází k otevření víčka při manipulaci a k následnému znečištění svozové nádoby. Dále upozorňujeme, že do nádob na použitý rostlinný olej nepatří olej motorový.

Děkujeme za to, že dobře třídíte.

Václav Drhlík, vedoucí OSMKS

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: