Evangelické bohoslužby v Tišnově

Evangelické bohoslužby v Tišnově

Evangelické bohoslužby se v minulosti konaly v Tišnově na nejrůznějších místech: v zasedacích místnostech nebo v učebnách místních škol. V posledních šesti letech se díky vedení tišnovského Centra sociálních služeb mohou konat v kapli zdejšího Domu s pečovatelskou službou na Králové ulici.

Vedle ostatních příchozích tak k nim mohou bez obtíží přicházet i klienti tohoto domova. Tato shromáždění zde navíc probíhají v dobré součinnosti s místní římskokatolickou farností, která tu koná mše, příp. bohoslužbu slova každou sobotu od 18 hodin. K evangelickým bohoslužbám nás přichází pravidelně okolo patnácti účastníků, zastoupeny bývají všechny generace: děti školního věku, střední generace, senioři.

Bohoslužby vede zpravidla jeden z farářů Českobratrské církve evangelické z Brna. Bohoslužby jsou pro nás příležitostí ke společnému ztišení, vyjádření vděčnosti Hospodinu, soustředění na to, co říká Bible k naší každodenní situaci, a slouží také k osobní a společné modlitbě a zpěvu.

Jsou otevřené pro vážně hledající i náhodné návštěvníky. Evangelické bohoslužby se konají v kapli tišnovského Domu s pečovatelskou službou (s vchodem nalevo od hlavního vstupu) každou neděli od 10.30.

Martin Horák, evangelický farář

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: