Český hydrometeorologický ústav, dobrovolnická klimatologická stanice Tišnov-Hájek

Český hydrometeorologický ústav, dobrovolnická klimatologická stanice Tišnov-Hájek

Více než kdy jindy se v letošních horkých letních měsících stáčela naše řeč i pozornostk počasí a stupnici teploměru. Ale ne každý má doma svou amatérskou meteorologickou stanici, ze které by čerpal přesná data, a proto mnozí spoléháme na předpověď počasí v médiích. Pečlivému posluchači rozhlasových stanic pak jistě neuniklo, že jedním z míst, na kterých jsou data sledována, je také stanice Tišnov-Hájek. Každodenní ranní rozhlasové připomenutí tohoto místa pro mě získalo až dráždivou, provokativní příchuť, a tak jsem se vydala místo najít a meteorology amatéry, manžele Loosovy, vyzpovídat.

Osada Hájek, rozprostírající se na strmém, ale malebném kopci, mě přivítala ve slunném odpoledni, kdy se otevíral krásný výhled do širokého okolí. Stanici, tedy deset metrů vysoký meteorologický stožár, je možné zahlédnout již z dálky. Nachází se ve výšce 409 m n. m. v zahradě rodinného domu poblíž klikaté silničky, která obcí prochází. U manželů Loosových se mi dostalo milého přijetí a velkého množství informací přímo i nepřímo spjatých s počasím a meteorologií. Na mé dotazy odpovídala paní Jiřina Loosová.

J. R.: Odkdy se činnosti dobrovolných meteorologů věnujete? Kde byl ten první impulz sbírat meteorologická data?
Meteorologií se zabýváme dlouhodobě, ale nejdříve jenom tak jako každý – sledujeme počasí, teplotu, srážky… V roce 2009 jsme reagovali na výzvu Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky v Brně, který hledal v této oblasti vhodné místo pro umístění stanice.

J. R.: A to je tedy doba, od které spolupracujete s ČHMÚ?
Ano, nejprve probíhal půlroční zkušební provoz – především spojení. Od května 2010 jsme měli nejprve manuální srážkoměr a měřili jsme srážky a teplotu podle vlastního teploměru a v únoru 2011 byla zprovozněna nová, již automatická klimatologická stanice, z jejíchž čidel odchází snímaná data v pravidelných intervalech. Měří se teplota ve výšce dvou metrů, přízemní teplota v pěti centimetrech,, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru. Součástí stanice je také automatický srážkoměr.

J. R.: Jaké jsou konkrétně Vaše povinnosti?
Každé ráno je třeba zkontrolovat automatickou stanici, odstranit případné nečistoty (např. ptačí trus) ze srážkoměru a souběžně měříme většinu z hodnot také manuálně. Údaje zaznamenáváme třikrát denně (v letním období v 8–15 a 22 hodin, v zimním období v 7–14 a 21 hodin) a zapisujeme do Denního záznamníku meteorologických pozorování, zaznamenáváme stav oblohy – oblačnost, stav počasí a stav povrchu půdy. V zimě se navíc musí zapisovat stav nově napadeného sněhu. Ten se nechá při pokojové teplotě rozpustit a měří se jeho vodní hodnota. Jednou týdně se měří i celková vrstva sněhu a zaznamená se jeho vodní hodnota. Kolem stožáru a čidel také musíme provádět pravidelnou údržbu, především sekat trávu z důvodu přesného měření přízemní teploty.

J. R.: Jak často odesíláte hlášení do ČHMÚ?
Výše zmíněná data, označovaná jako povinná hlášení, odesíláme vždy v pondělí. V zimním období jsou velmi důležité hodnoty výšky sněhu a obsahu vody, ze kterých pak počítají v ČHMÚ modely tání sněhu. Mimo to sledujeme i další údaje – intenzitu deště, bouřky (zaznamenávají se blesky a počítá se vzdálenost bouře), duhu, rosu a úkazy na obloze. Tyto údaje odesíláme v měsíčním hlášení. Jako mimořádné zapisujeme srážky nad 30 mm, vichřice, záplavy, případně škody na majetku. Pro zápis do tabulek jsou předepsané zkratky a zápisy je třeba vést velmi pečlivě.

J. R.: Paní Jiřinko, Vaše spolupráce s ČHMÚ je dobrovolná. Přesto je Vaše vyprávění velmi poutavé a svědčí o velké zájmu o tuto práci. Vím a sama jsem se přesvědčila o tom, že o letošních prázdninách vzešla z této Vaší práce i další milá povinnost. Některá rána Vás můžeme zaslechnout na telefonních linkách Českého rozhlasu Brno. Jak k tomu došlo?
Oslovil nás Český rozhlas s nabídkou, zda bychom ráno telefonicky poskytli do vysílání základní informace o počasí. Tato nabídka vychází ze spolupráce ČHMÚ a Českého rozhlasu a vstupy do vysílání jsou ráno mezi 7–8 hodinou.

J. R.: A jak se o práci dělíte s manželem?
Manžel obvykle provádí ranní kontrolu stanice a zápisy ranních dat, já pak zapisuji data přes den. Ale je třeba, abychom se na sledování a zapisování podíleli oba. A protože je to práce dobrovolnická, děláme to především ze zájmu a pro zábavu. Navíc jsme již oba v důchodu, přesto to vnímáme jako příjemnou povinnost.

J. R.: A jaké bylo Vaším pohledem letošní léto?
Velmi teplé a suché. Bylo velmi málo srážek. Při rozloučení mi paní Loosová řekla jedno prosté moudro, které si však dlouho uchovám ve své paměti: „Od počasí začíná a začínalo vždy všechno – od ranního pohledu z okna až po plánování práce a hospodářského roku.“ Tak až někdy uslyšíte v rozhlase meteorologická data ze stanice Tišnov-Hájek, vzpomeňte si, že je za nimi každodenní obětavá práce obyčejných lidí. A budete-li mít cestu do Hájku, udělejte si chvíli čas, stanice určitě stojí za pozornost.

Uvedená data o meteostanici byla poskytnuta se souhlasem ČHMÚ.

Jana Rohlínková

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: