ZUŠ Tišnov ve školním roce 2014/2015

ZUŠ Tišnov ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Tišnov má čtyři obory: hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný. Každý z nich je svébytný a na práci školy se podílí nezastupitelným způsobem. Hudební obor včetně svých poboček zvládl padesát koncertů, besídek a vystoupení všeho druhu.

Z akcí konaných v MěKS Tišnov jmenujme například vánoční a jarní koncert, dva absolventské koncerty a absolventský klavírní recitál. Inovací byl koncert školního oddělení bicích nástrojů (učitel Miroslav Šonka). Opomenout nelze koncert na tišnovské radnici a absolventské varhanní koncerty, konané v kostelích v Tišnově a Deblíně.

V hudebních soutěžích si nejlépe vedl saxofonista Richard Cvrkal (1/I, učitelka MgA. Olga Spilková). V ústředním kole soutěže ZUŠ obdržel první místo. Školu úspěšně reprezentovaly soubory Barocco Aggiornato, Ha-kapela, Tom band, Undistortion i Dětský pěvecký sbor ZUŠ Tišnov. Novinkou školního roku 2014/2015 byl Happening ZUŠ, který pod záštitou Základní umělecké školy proběhl v rámci festivalu Concentus Moraviae na různých místech Tišnova a byl završen společným koncertem žáků ZUŠ festivalových měst v tišnovském Kině Svratka.

Literárně-dramatický obor využil příležitost doplňovat standardní výuku návštěvou divadelních představení. Pokračovala dlouholetá spolupráce s dětským oddělením Městské knihovny Tišnov, kde obor předvedl osm inscenací s reprízami. V okresním kole soutěže Dětská scéna obdržela Natálie Bartošová (5/I) 1. místo, Adéla Kubová (5/I) 2. místo a Saša Floriánová (4/II) 3. místo. Závěr školního roku se nesl ve znamení absolventského představení v MěKS Tišnov a seznamování žáků s formou divadla „site-specific performance“ na různých místech ve městě. Taneční obor zúročil svoji práci třemi tanečními koncerty v tišnovském Kině Svratka a řadou vystoupení v Tišnově i mimo něj. Žákyně s tanci Dobré ráno, Voda a Tmavá či světlá se zúčastnily krajského kola soutěže ZUŠ.

V mezinárodní baletní soutěži Na špičkách obdrželo číslo Tančící panenky 1. místo a číslo Procházka zámeckou zahradou 3. místo. Poháry z rozličných akcí, jichž se taneční obor zúčastnil, nakonec zcela zaplnily vitrínu v přízemí hlavní budovy školy. (Kdo nevěří, ať tam běží a přesvědčí se na vlastní oči.) Výtvarný obor představil práce svých žáků v areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Výstavou Linie, barva a tvar zde zahájil třetí dekádu spolupráce s Podhoráckým muzeem.

V prostorách hlavní budovy školy probíhaly tematicky zacílené výtvarné minivernisáže absolventů výtvarného oboru. Na nabídku malíře, scénografa, režiséra a autora projektu MgA. Vladimíra Kiseljova se výtvarný obor ke konci školního roku zapojil do výmalby tišnovského nádražního podchodu. Evropský svátek hudby 2015 na nádvoří barokního domu Na Pernštejně se konal za podílu všech oborů ZUŠ Tišnov. Stavební úpravy probíhající ve druhém pololetí zejména v hlavní budově školy na Dvořáčkově ulici si vyžádaly zčásti mimořádný režim výuky a také trpělivost žáků, rodičů i zaměstnanců školy.

Dnes už lze ocenit nový vzhled hlavní budovy. A těšit se, že blížící se školní rok 2015/2016 bude na ZUŠ Tišnov zahájen i díky tomu vskutku svátečně.

Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: