Z výletu do Sloupsko-šošůvských jeskyní

Z výletu do Sloupsko-šošůvských jeskyní

Úterý 16. června, obyčejný všední den, proměnily kulturní pracovnice paní Markéta Prokopová a Marta Špirková z DPS pro nás seniory v den plný krásných zážitků. Autobusem jsme vyjeli do Sloupsko-šošůvských jeskyní.

Je to asi hodinku cesty z Tišnova, ale většina z účastníků tam nebyla, někteří již dávno, jako žáci na školním výletě. Lesnatá krajina s krásnými skalami nutila k fotografování. A to se ve slunečném počasí opravdu podařilo. V útrobách jeskyní se před námi otvíraly jak úzké průchody, tak hluboké prolákliny i nádherné krápníky zdobené sály. Ten nejkrásnější Eliščin nás překvapil svou akustikou, která láká mnoho umělců ke koncertům, jež se zde konají.

V jiných jeskynních prostorách se léčí děti s dýchacími potížemi a v dalších jsme mohli vidět celou historii od pravěku až podnes. Příroda je mocná čarodějka a to jsme si na dnešním výletě snad všichni uvědomili. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v restauraci Na Hrádku v Ráječku, kde jsme chutně poobědvali, dopřáli si kávičku i zmrzlinu. A zpáteční cesta vedla domů, do Tišnova, kde máme na Květnici také jeskyni, a někteří se chystají, že ji navštíví na podzim, kdy bude probíhat výstava minerálů. Sice nemá takovou honosnou výzdobu, ale můžeme se jí také pochlubit.

(redakčně zkráceno)

Ludmila Cvrkalová

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: