Evropský projekt RC Studánky končí

Evropský projekt RC Studánky končí

Projekt Jsme si opravdu rovni a rovny? s přidělenou dotací 6,7 milionu Kč začal 1. 7. 2012 a skončil 30. 6. 2015. Plánované aktivity realizovalo RC Studánka o. s. s realizačním týmem projektu ve spolupráci s partnery (Siemens Electric Machines s. r. o. Drásov, město Tišnov, Mikrop Čebín a. s. a GIC Nora o. p. s.) i se spolupracovníkem, kterým byl Úřad práce – kontaktní pracoviště Tišnov.

Z projektu se vybavily nové prostory RC Studánky na ul. Riegrova 318, a to poradenská místnost, přednášková místnost, předškolka Ptáčata, kuchyň vč. spotřebičů a šatna dětí. Pořídily se také hračky a hry, kancelářské a výtvarné potřeby a další. Tým projektu tvořila manažerka, fin. manažerka, asistentka, tři pečovatelky, dvě asistentky auditorek, supervizorka, dvě auditorky, socioložka, genderová konzultantka a další osoby na záskoky, hlídání či lektoři seminářů. Mezi aktivity projektu patřily genderové audity, poradenství, semináře, rekvalifikační kurzy, služba péče o děti – předškolka Ptáčata, vytvoření informačního materiálu i závěrečný kulatý stůl. Při všech akcích i aktivitách bylo zajištěno hlídání dětí.

Genderové audity – auditování firmy Siemens Electric Machines Drásov s. r. o. probíhalo od 1. 10. 2012 do 17. 7. 2013, auditování firmy Mikrop Čebín a. s. se konalo od 1. 12. 2013 do 14. 4. 2014 a auditování Městského úřadu v Tišnově bylo od 1. 3. 2014 do 9. 6. 2014. Ve všech firmách a na úřadu proběhl sběr podkladů, dotazníkové šetření, individuální rozhovory i fokusní skupiny. Po jejich vyhodnocení na závěr obdržely společnosti certifikát a brožuru s navrženými opatřeními na možná zlepšení. Vyhodnocení navržených opatření a vytvoření informačního materiálu – na základě auditů ve firmách a na úřadu – proběhly od září 2014 do dubna 2015. Vzniklý materiál byl určen zaměstnavatelům, zaměstnancům i osobám nezaměstnaným či na RD z perspektivy uvedených pozic.

Informace v materiálu vycházely z údajů získaných při auditování firem a inspirovaly se především praxí. Materiál byl distribuován do obcí regionu Tišnovsko na obecní či městské úřady, do velkých firem i neziskových organizací (3x 3 000 kusů). Genderové poradenství bylo prováděno genderovou konzultantkou prostřednictvím e-mailu, telefonicky i osobně. Zpočátku probíhaly jen konzultace, od roku 2013 započaly debaty jednou měsíčně (celkem 20 debat) zaměřené na klienty žádaná témata, např. sociální dávky, návrat do zaměstnání po RD, vztahy v rodině, psaní životopisu, motivačního dopisu, fungování assessment center, tipy pro pracovní pohovor, rodičovské kompetence v kariéře, samoživitelství, jak média ovlivňují nás a naše děti, mýty a pravdy o domácím násilí.

Při konzultacích bylo zajištěno hlídání dětí pro klienty. Osobních konzultací se zúčastnilo 57 osob. Semináře zaměřené na problematiku rovných příležitostí proběhly: 21. 11. 2012 Slaďování pracovního a soukromého života, 28. 5. 2013 Mapování a řízení vlastních kompetencí, 12. 11. 2013 Flexibilní pracovní režimy (právní hledisko), 19. 5. 2014 Náklady a zisky rovných příležitostí, 19. 11. 2014 Gender před tabulí aneb Potřebují holky a kluci rozdílnou výchovu?, 15. 5. 2015 Žena v pracovním právu – pro ÚP v Tišnově, 20. 5. 2015 Začněte podnikat na rodičovské, 2. 6. 2015 – Rovnost neznamená stejnost. Seminářů se zúčastnilo 63 osob. Služba péče o děti (předškolka Ptáčata) začala fungovat od 10. 9. 2012 s 15 dětmi na Květnické 821 a od ledna 2013 v nově opravené budově městem Tišnovem na ulici Riegrova 318. Otevřeno bylo každý den kromě státních svátků a víkendů od 6.30 do 16.30.

O děti se staraly akreditovaným kurzem vyškolené pečovatelky (Bc. Pavlína Kuchařová, Zdeňka Špačková, Vladimíra Chadimová, Eva Šenková, Monika Vaňková). Předškolky využilo 48 dětí většinou dvou– až tříletých rodičů, kteří své dítě neumístili v obecní školce a potřebovali se vrátit do zaměstnání. Ve školce probíhal zajímavý program, kroužky, akce a různé aktivity. Speciální poděkování patří Zuzce Molnárové a angličtině ZUZU, která pro děti připravila každý rok úžasné pilotní lekce angličtiny!

Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – pečovatelka o děti do 15 let byl určen především osobám evidovaným na Úřadu práce v Tišnově a osobám vracejícím se po RD do zaměstnání a probíhal ve spolupráci se ŽVS Vesna o. p. s. První běh kurzu se konal od 16. 7. do 13. 8. 2012 v prostorách RC Studánka Tišnov (Květnická 821). Všech 18 absolventek obdrželo certifikát platný v celé ČR. Druhý běh kurzu se konal od 30. 6. do 1. 8. 2014 v prostorách RC Studánka Tišnov (Riegrova 318), všech 24 absolventek obdrželo certifikát platný v celé ČR. Uplatnění absolventek může být ve firemních a soukromých školkách, v organizacích nabízejících domácí hlídání a péči o děti, samostatně na živnostenský list nebo jako příprava k národní kvalifikační zkoušce Chůva.

Závěrečnou aktivitou byl 13. 5. 2015 kulatý stůl se zástupci jednotlivých partnerských firem a úřadů o tom, jaké konkrétní výsledky audit a jeho navržená opatření přinesly. Firmy a úřad přednesly svá aplikovaná opatření na rovné příležitosti v praxi. Veřejnost a zástupci dalších firem na Tišnovsku se mohli inspirovat příkladem dobré praxe. Akce se zúčastnilo 25 osob. Děkujeme všem, kteří se s námi do projektu jakkoliv zapojili.

Mělo to smysl! Projekt CZ.1.04/3.4.04/76.00262 byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Libuše Beranová, manažerka projektu

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: