Otevřený dopis starostovi města

Otevřený dopis starostovi města

Věc: Dům na Perštýně

V Tišnově v minulých letech došlo k několika nešťastným a bohužel nevratným stavebním zásahům. Historická jižní část města byla překryta necitlivě umístěnou a nevkusnou stavbou Tesca, cenný barokní dům byl přestavěn a prakticky zanikl.

V minulých měsících našel nového majitele i dům Na Perštýně, který je spolu s naproti chátrajícím barokním domem Na Pekle jednou z posledních historických staveb města. Na rozdíl od neobydleného chátrajícího „Pekla“ je dům na Perštýně využíván a kromě historického rozměru v něm za posledních patnáct let vznikl kulturní fenomén v podobě Café U Palce, který je známý už i za hranicemi města.

Café U Palce společně se zahrádkou vytvořilo v této části města jedinečný prostor s osobitým kouzlem a atmosférou, kterou historický dům dotváří. Je nepochopitelné, že dům Na Perštýně není dnes přes nepopiratelnou hodnotu toho, co z něj zbylo, památkově chráněn. Nový majitel domu Na Perštýně je ochotný přehodnotit své stavební záměry a jako rodilý Tišnovan prodat objekt městu Tišnovu.

Zachránil by se tím nejen kus starého Tišnova, ale pro budoucí generace také část historické paměti města, která v posledních letech tak nenávratně mizí. Některé věci v životě nejdou vždy vyjádřit penězi. A historická paměť Tišnova je právě jednou z těchto nepeněžních hodnot. Pro budovu se již hledá nové využití a vzniká projekt, který by tento kulturní fenomén ještě více posílil.

Pokud se má město Tišnov do budoucna něčím chlubit, propagovat a lákat návštěvníky, tak kulturou žijící historický dům Na Perštýně bude právě takovým místem. My, níže podepsaní občasné Tišnova, tímto dopisem žádáme představitele města, aby tento převod historicky cenného domu do svého vlastnictví uskutečnilo a zachránilo tak tuto významnou kulturní památku pro další generace.

V Tišnově 13. 7. 2015

Miloš Sysel

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: