Odpověď na otevřený dopis

Odpověď na otevřený dopis

Vážený pane Sysle, vážení občané, děkuji Vám za vyjádření Vašeho názoru ve věci domu č.p. 70 (tzv. „Perštýn“) a zahrádky U Palce. Vysloveného názoru si velmi vážím, stejně tak otevřenosti, s níž jej vyjadřujete. Předpokládám, že jde především o reakci na projednání podkladů předložených občanskou iniciativou „Zachraňme Zahrádku U Palce“ Výborem pro strategické plánování a rozvoj města dne 24. června 2015, kdy nedošlo ke schválení předloženého návrhu řešení.

Chci Vás ubezpečit, že Váš názor naprosto sdílím a již více než čtvrt roku se touto otázkou poměrně intenzivně zabývám. Účastnil jsem se několika jednání občanské iniciativy, několikrát jsem jednal i se současným majitelem objektu panem Miroslavem Navrátilem.

Co je nesporné?
1) Historická hodnota domu a dvora – ano, bezesporu se jedná o jedinečnou část města.
2) Kulturní potenciál a tradice – místo má své nezaměnitelné kouzlo a kulturní akce zde již mají svoji tradici.

Bohužel varianta předložená občanskou iniciativou Výboru pro strategické plánování a rozvoj města byla dle mého názoru neakceptovatelná pro:
• nevýhodnost uvažované směny pro město (směna lukrativního pozemku za Albertem a doplatek ve výši 6 mil. Kč je nevýhodným obchodem),
• neznalost názorů občanů bydlících v okolí na otázku provozu hospůdky a zahrádky U Palce,
• nejasnou vstupní investici do oprav objektu,
• nepříliš přesvědčivé úvahy o budoucím plnohodnotném a účelném využití.

Přestože navrhovaná varianta nebyla přijata (navíc dle informací M. Navrátila by se jednalo dokonce o doplatek ve výši 7 mil. Kč), vyslovil jsem již na jednání výboru poděkování občanské iniciativě za odvedenou práci a rád to znovu zopakuji. To, že je někdo ochoten ve svém volném čase a zadarmo se věnovat podobné věci, je obdivuhodné. Po jednání výboru oznámil pan Miroslav Navrátil, že hodlá pokračovat ve svém záměru, o jehož podobě je ochoten jednat přímo s vedením města.

Z tohoto důvodu jsem se s panem Miroslavem Navrátilem sešel. Výsledkem našeho společného jednání je ubezpečení, že v letošním roce nedojde ke změnám v provozu zahrádky a hospůdky. Současně obě strany konstatovaly vůli dále v této věci jednat.

Nutno říci, že ochota k jednání ze strany podnikatelského subjektu či soukromého vlastníka, s níž se město v tomto konkrétním případě setkává, je dle mého názoru naprosto nebývalá, a za to patří panu Navrátilovi poděkování. Jaké budou tedy další kroky:
• zjištění názoru občanů bydlících v okolí domu č.p. 70 (tzv. „Perštýn“) a zahrádky U Palce,
• hledání jiných variant, které by vedly k zachování historické hodnoty domu a dvora a také k zachování kulturní tradice v tomto místě; další úvahy o případném využití domu a zahrádky U Palce

Jiří Dospíšil, starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: