Informatika s Písíkem stále pokračuje

Informatika s Písíkem stále pokračuje

V letech 2010–2012 realizovala naše škola grantový projektu s názvem Podpora a zlepšování podmínek výuky ICT v souladu s implementací ŠVP, který jsme získali v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji. Letos v červnu skončil třetí rok pětileté lhůty udržitelnosti.

I v právě končícím školním roce byly realizovány aktivity vyplývající z náplně projektu. Žáci i pedagogové využívají pravidelně aktualizované úložiště výukových materiálů, jež se stalo velice oblíbeným cílem pro ty, již hledají nové podněty pro svou výuku či, v případě žáků, domácí přípravu. Díky množství nových zajímavých interaktivních materiálů připravených pro všechny vzdělávací obory a věkové kategorie trvá také zájem žáků i vyučujících o výuku na interaktivní tabuli a v počítačové učebně. Třináct vyučujících absolvovalo certifikované semináře se zaměřením na rozvíjení metod práce s informačními technologiemi.

V počítačové učebně probíhá pravidelná výuka informatiky na 1. i 2. stupni i výuka dalších předmětů. S učebnicemi Informatika s Písíkem I a II pracovali ve školním roce 2014–2015 nejen děti na 1. stupni, ale i žáci 6. ročníku 2. stupně. Počítačový skřítek Písík, průvodce učebnicemi, se opět stal oblíbeným kamarádem malých studentů informatiky. Součástí výuky v 5. ročníku byl i nácvik využívání elektronické pošty. Jak se s tímto učivem žáci vypořádali, můžete sami posoudit v následujících ukázkách.

Ahoj Písíku, píšu ti svůj první e-mail proto, protože jsem se s tvou učebnicí hodně naučila. Cvičení s tebou mě zabavila a doma jsem si zkoušela uložit věci na flešku. Ale ovšem některá cvičení jsem uměla. Byl to vážně hezký rok. Těším se na příští.
Barbora Vašíčková

Milý Písíku! Líbily se mi hodiny s tvojí učebnicí, protože jsem se v ní dozvěděla spoustu nových informací. Líbí se mi na tobě i to, jak jsi namalovaný. Jen díky tobě a tvé učebnici mi vychází jednička z informatiky. A také díky tobě jsem se naučila na počítači psát bez chyb. Opravdu mi budeš chybět. Posílám ti mnoho pozdravů, a ať naučíš dobře děti na počítači.
Eliška Tešnarová

Milý Písíku! Informatika mě moc baví, protože jsi nás provázel touto učebnicí, ve které jsem se naučila spoustu věcí. Díky tobě jsem se naučila psát referáty na počítači a posílat e-maily. A také umím psát bez chyb. Opravdu mi budeš chybět.
S pozdravem Adéla Čtveráková

Milý Pisíku, Informatika s tebou se mi moc líbila. To, co jsem se s tebou naučila, bylo moc zábavné!!! S tebou mě bavilo všechno. Kdybych si měla vybrat, co mě bavilo nejvíce, tak to bylo asi ukládání textu do hvězdičkové složky. Jsem smutná z toho, že se s tvou učebnicí musím loučit.
Ester Sedláčková

členové realizačního týmu projektu

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: