Informace o investičních akcích

Informace o investičních akcích

Zateplení polikliniky bylo dokončeno
Zateplení Polikliniky Tišnov bylo zahájeno 16. února 2015. Zhotovitelem stavby byla firma Vlastimil Zelený z Brtnice. Stavební práce spočívaly v zateplení obvodových plášťů objektu, zateplení půdy a ve výměně stávajících otvorových výplní. Stavba byla dokončena 30. června 2015 a její realizace proběhla poměrně hladce. Zejména spolupráce s firmou Vlastimil Zelený byla na vysoké úrovni a za zmínku stojí také velmi dobrá kvalita odvedených prací. Poděkování patří všem nájemníkům objektu, díky nimž mohly stavební práce probíhat za částečného provozu (výměna oken) i za plného provozu při ostatních stavebních činnostech. Celková cena zateplení činila 3,871 milionu korun vč. DPH, na stavbu byla poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 2,06 milionu korun.

Základní umělecká škola je již zateplena
Dne 30. června 2015 byly ukončeny stavební práce na objektu Základní umělecké školy v Tišnově. Stavební práce spočívaly v komplexním zateplení objektu, vč. výměny stávajících dřevěných oken za okna plastová, a dále proběhla oprava střešního pláště. V rámci podnětů z řad občanů bylo vyhověno i připomínce ohledně zachování zdobného reliéfu „lva“ na fasádní omítce. Ten sice nebyl instalován zpět nad vchodové dveře, ale jeho replika je umístěna v interiéru chodby ZUŠ. Celkové náklady stavebních prací činily 2,794 milionu korun vč. DPH. Dodavatelem stavby byla Stavební společnost VaK, s. r. o. Projekt byl rovněž podpořen Státním fondem životního prostředí ve výši 1,7 milionu korun. Děkujeme zhotoviteli stavby a všem zúčastněným, kteří se určitým způsobem podíleli na této investiční akci. Ta byla jejich přičiněním ukončena včas a a zdárně.

Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: