Fotosoutěž (z) města Tišnova

Fotosoutěž (z) města Tišnova

„Lidé, které potřebujeme“

Rádi fotíte? Máte rádi naše město? Nebojíte se soutěžit?

Pokud ano, pak přesně pro Vás Městské kulturní středisko vyhlašuje letní fotografickou soutěž. Tematicky je vymezena názvem „Lidé, které potřebujeme“. Zároveň se však musí jednat o fotografie týkající se Tišnova. Přihlášku a podrobná pravidla soutěže je možné stáhnout na internetových stránkách MěKS a na webu města Tišnova. Účastníci se mohou do fotosoutěže přihlásit od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015.

Účast v soutěži je podmíněna zasláním přihlášky a max. tří fotografií na e-mail produkce@kulturatisnov.cz nebo doručením přihlášky a CD s fotografiemi na sekretariát MěKS. Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhnou v rámci oslav Svatováclavských hodů. Plánovaným výstupem soutěže je též vydání kalendáře města Tišnova pro rok 2016.

Jan Brdíčko, MěKS

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: