Zvýšení bezpečnosti chodců za pomoci evropské dotace

Zvýšení bezpečnosti chodců za pomoci evropské dotace

Dne 14. listopadu 2018 projednal Programový
výbor MAS Brána Vysočiny, z. s.,
žádosti o podporu předložené ve Výzvě
č. 3 MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura
dopravy. Výzvu vyhlásila MAS
Brána Vysočiny 23. srpna 2018 v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu. Byla zaměřena na zvýšení bezpečnosti
chodců v obcích na území MAS
Brána Vysočiny. Pro zájemce byla připravena
částka 4 210 540 Kč.
Do výzvy byly předloženy čtyři žádosti.
Žádost s názvem projektu II/379 Tišnov
– zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici
Brněnské předložilo město Tišnov.
V rámci projektu dojde k odstranění bariér
na chodnících, k osazení znakových
prvků a k celkovému bezbariérovému řešení
chodníků, přechodů pro chodce a autobusových
zastávek v ulici Brněnské.
Komunikace bude osvětlena nově zrekonstruovaným
veřejným osvětlením včetně
osvětlení osmi nově vybudovaných či
zrekonstruovaných přechodů pro chodce.
Požadované výdaje jsou 2 000 000 Kč.
Obec Vohančice předložila dvě žádosti
– Výstavba chodníku v obci Vohančice –
1. etapa a Výstavba chodníku v obci Vohančice
– 2. etapy. Cílem obou projektů
je zvýšení bezpečnosti chodců vybudováním
nových bezbariérových chodníků
podél silnice III. třídy v obci Vohančice.
Požadované výdaje činí 1 125 454,89 Kč
a 2 000 000 Kč.
Dále předložil žádost městys Deblín,
a to s názvem Zvýšení bezpečnosti chodců
v obci Deblín. V rámci projektu proběhne
výstavba zcela nových bezbariérových
chodníků v místech, kde se žádná
pěší komunikace nenachází. Dále budou
vybudována místa pro přecházení a přechody
pro chodce (včetně jejich nasvětlení).
Požadované výdaje 2 000 000 Kč.
Všechny předložené žádosti úspěšně
prošly procesem hodnocení. Programový
výbor MAS Brána Vysočiny, z. s.,
vybral k financování projekty města Tišnov
a městyse Deblín. Obě žádosti obce
Vohančice byly Programovým výborem
MAS Brána Vysočiny, z. s., vybrány jako
náhradní projekty (z důvodu vyčerpání
alokace výzvy projekty vybranými k financování).
Žádosti jsou předány k další administraci
na Centrum pro regionální rozvoj
České republiky.

Petr Šústal, MPA, koordinátor pro IROP, MAS Brána Vysočiny, z. s.

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: