Všechovice

Všechovice

Místopis a demografie
Všechovice jsou malá obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Katastr o rozloze 509 ha se rozkládá na pomezí Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy 20 km severozápadně od Brna. Žije zde 264 obyvatel s průměrným věkem 38,1 roku.
V roce 2003 udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek obci Všechovice znak a prapor, které jsou  inspirovány znakem Benigny z Deblína, abatyše tišnovského kláštera.

Historie obce
Již v době panování posledních Přemyslovců náležela obec k poddanství kláštera Porta coeli v Předklášteří, který byl založen roku 1233, královnou Konstancií, vdovou po Přemyslu Otakarovi I. V zakládací listině královny Konstancie se čte ve slově „OZTETCHOWICKI“ jméno Všechovice. Určitě  jsou jmenovány Všechovice v listině krále Václava I. z roku 1240. Býval zde panský dvůr patřící ke klášteru Porta coeli. Stavba musela být rozsáhlá, neboť čísla domů 9 až 20 a 51 náležela ke dvoru, to je střed obce a část zvaná Ovčírna. V č.p. 17, 18, 19 byl ovčín. Dvůr měl velkou zahradu pod Ovčírnou, rozsáhlé pozemky, role, louky a pastviny ve výměře asi 40 měřic (80 ha) i lesy. Roku 1721 dala abatyše kláštera, Benigna z Deblína, zdejší dvůr opravit. Z této doby pochází erb nad vchodem jednopatrového domu č.p. 14. Archeologické nálezy prokázaly osídlení kulturou s lineární keramikou, a to v lokalitě pod Vinohradem a v Rybnících. Při budování německé dálnice, v červnu 1941, bylo nalezeno devatenáct objektů kultury s moravskou malovanou keramikou. Nejstarší nálezy v obci jsou z mladší doby kamenné (neolit, 4 800 př. n. l.).

Vybavenost obce
Ve Všechovicích je plně vybudovaná infrastruktura, tzn. plynovod, vodovodní síť a vodojem a splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod.
Jednou týdně k nám dojíždí pojízdná prodejna Matějovo pekařství Blansko a prodejna českého masa a uzenin vlastní výroby Řeznictví a uzenářství Bobrová.
Dne 1. září 2022 byla slavnostně otevřena svazková mateřská škola. Mateřská škola sídlí v nově zrekonstruované budově bývalé základní školy. Jedná se o nové pracoviště svazkové mateřské školy VENKOV, jejímž zřizovatelem je Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko. V současné době navštěvuje školku  22 dětí ze Všechovic a okolních obcí.

Společenský život
Díky výborné spolupráci mezi vedením obce a Všechovickým občanským sdružením žije naše obec bohatým společenským životem. Na jaře začínáme dětským masopustem a karnevalovou veselicí. Již několik let se zapojujeme do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Velmi oblíbenou je Kuličkiáda a  Čarodka pořádaná vždy 30. dubna. Začátkem června následuje Dětský den plný her, soutěží, ale i skvělého občerstvení a setkávání všech generací. V červenci se naši občané již těší na stavění máje a hodovou zábavu na Annenských hodech. V říjnu se projdeme po značené trase směrem na  Stanoviska, kde pouštíme draky a dlabeme dýně. Velkou účast mívá i listopadový světluškový průvod. V prosinci vyrábíme vánoční věnce a svícny a 5. 12. je velmi oblíbené setkání s Mikulášem, čerty a anděli. Rok uzavíráme 23. prosince již tradičně pořádaným adventním setkáním, kde si užijeme nejen vystoupení dětí, ale zazpíváme si i společně vánoční písně. Pro účastníky akce je připraveno malé občerstvení a je možnost odnést si betlémské světlo.

Výhled do budoucna
V letošním roce bude zahájena výstavba rybníka pod Vinohradem, který je důležitý pro zadržení vody v naší krajině. Dále chystáme projekty na opravy místních komunikací a projekt na vybudování komunitního centra.

Víme, že máme stále co vylepšovat, ale jsme rádi, že v naší obci žijí spokojení a aktivní obyvatelé. Budeme rádi, když se na našich akcích potkáme i s Vámi, občany okolních vesnic.

Jste srdečně zváni.

kolektiv z obce Všechovice

Další článek:
Předchozí článek: