Vohančice

Vohančice

Obec Vohančice se rozkládá 4 km od Tišnova. Lesy vroubené Křižanovskými vrchy svírají tuto malebnou vesničku jako v zahrádce. Jediný pár silnic ji spojuje s hektickým okolním světem. Navzdory značné blízkosti rušných měst je tu ticho, čisto a klid. Ale i přesto, že tento tišnovský soused působí dosti nenápadně, dějí se tu skutečně převratné věci, o kterých se začíná mluvit po celém kraji i republice. Proto by rozhodně stálo za to, seznámit se s Vohančicemi trochu blíže.

Z historie do současnosti
Osada je od nepaměti česká a její vznik se datuje do prvních dob osídlení naší vlasti. Nejstarší záznam je ve žďárském klášterním archivu, kde je uveden na latinsky psané listině z roku 1225 Macek z Vohančic jako svědek. Přesný rok založení však není znám, nýbrž již v dávných dobách zde stávala tvrz. Tato dřevěná tvrz byla v 16. století po rozsáhlém požáru přebudována v jednokřídlý renesanční zámek. Později přibyla další dvě barokní
křídla. Zámeček nad nově zrekonstruovaným rybníčkem se i přes dlouhou historii dochoval do dnešních dob. A při návštěvě Vohančic je možné ho obdivovat i dnes.

Vohančice byly spřízněny s mnoha slavnými rody v okolí. Někteří z rodu Vohanských (Vahanských) byli úředníky u pánů z Pernštejna. Mezi další nejstarší rody v obci se řadí rod Koudelkův a Vitulův, jejichž někteří potomci jsou obyvateli obce dodnes. Po třicetileté válce zůstalo několik rolnických usedlostí pustých, musely být tedy dosídleny. Stabilizace nastala až po napoleonských válkách.

Vohančice jsou příslušné do tišnovské farnosti. Obyvatelé konávali pobožnosti před trojbokou boží mukou, na jejímž místě byla postavena v roce 1906 kaple sv. Josefa. Kaple slouží jako místo pro příležitostné bohoslužby a akce pro děti. V současné době se plánuje její rozsáhlá rekonstrukce.

Život v obci
Vzhledem k bohaté historii oblasti je pro obec důležité uchování tradic. Dědictví předků je však nezřídka v ohrožení, proto se obec snaží sounáležitost svých 202 občanů podporovat akcemi a projekty. Výrazně této situaci napomohl vznik spolků podporovaných obcí jak finančně (dotacemi), tak nefinančně (propagací aktivit spolků). V současné době fungují dva:

Spolek přátel Vohančice, z. s., byl zřízen za účelem organizování společenských akcí spojených s historií obce, pořádání benefičních akcí a podpory dobrovolnictví. V minulosti byl uspořádán nespočet akcí za účelem zvelebení obce, a to s hojnou účastí. Obec ve spolupráci s tímto spolkem vysázela v minulém roce celkem 274 stromů. Založen byl také obecní Karlátkový sad, plný mnoha druhy starých odrůd slivoní. Veškerá individuální výsadba napomohla zkvalitnit veřejné prostory, zlepšit kvalitu ovzduší a zadržování vody v obci. Za enormní množství vysazených stromů v terénu získala obec v roce 2022 ocenění Zlatý rýč.

Spolek Kouzelný rak, z. s., se orientuje především na potřeby dětí různých věkových kategorií, mládeže a rodin. Za minulý a letošní rok můžeme  zmínit úspěšný masopust, jarmarky s dílničkami pro děti i dospělé, lampionový průvod, mikulášskou nadílku a pouštění draků.

Na žádost občanů a spolků se obec Vohančice v roce 2021 rozhodla zrealizovat myšlenku stavby budovy Komunitního domu. Ten bude prvním centrem společenských akcí a kulturního dění ve Vohančicích. Budovu si občané staví svépomocí a stavba čeká na kolaudaci. Do budoucna se také počítá s umístěním fotovoltaické elektrárny na střechu Komunitního domu, aby zajistila co největší energetickou soběstačnost budovy.

Kvalitu fyzické pohody a tělesné zdatnosti místních občanů a mládeže obec zdokonalila již v roce 2021 kolaudací zbrusu nového multifunkčního hřiště, které využívají i okolní obce. V neposlední řadě je taktéž třeba zmínit existenci plně vybaveného dětského hřiště, které je pro rodiny s dětmi otevřeno celoročně. V plánu je také výstavba hřiště na ping-pong.

Výhled do budoucna
Obec se nyní více orientuje na vlastní seberozvoj a soběstačnost. Alarmující problém se sociální vybaveností narůstajícího počtu občanů chtějí Vohančice vyřešit výstavbou vohančické mateřské školy a Domova pro seniory. V plánu je také vybudování vývařovny, která by měla zabránit  problémům spojeným s absencí zásobování plánované školky a domova seniorů. Pokračující výstavba chodníků v posledních letech napomohla zvýšení bezpečnosti a komfortu občanů Vohančic.

Změny klimatu přiměly obec věnovat se revitalizaci svého okolí. V nejbližší době je v plánu mnoho projektů. Některé již započaly, např. protierozní opatření na Haltýřích s výstavbou valu, revitalizace údolní nivy Heroltického potoka a Drábky, nebo osetí zdevastovaných polí po intenzivním  zemědělství travinami.

Tyto počiny kladně ovlivnily krajinu, kam se nazpět vrátilo mnoho ohrožených druhů, jako volavka popelavá. Za tyto snahy se obec umístila na 3. místě v prestižní soutěži Cena za krajinu 2021 a v březnu tohoto roku ji navštívil Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje. Prý o naší obci ještě hodně uslyšíme.

Eliška Babáková

Další článek:
Předchozí článek: