Re-use centrum

Re-use centrum

Koncem příštího měsíce Vám otevřeme nové re-use na sběrném dvoře v Tišnově. Anglický termín re-use přeložíme do českého jazyka nejčastěji jako znovupoužití. Nejedná se o žádnou novou technologii ani převratný světový objev. Poskytnout věci, které stále slouží svému účelu, ale z nějakého  hlediska se nám již nehodí, nelíbí se nám nebo jsme sami pro ně ztratili využití, může vzbudit dobrý pocit v každém z nás. Historicky celkem běžně fungovalo, že si lidé navzájem vyměňovali věci, které pro ně již neměly využití, avšak časem jakoby se tento zvyk vytrácel. Tu a tam lze v některých městech zahlédnout u plotu krabici s nepotřebným nářadím, nádobím nebo okrasnou keramikou, která nového majitele jistě potěší.

Situace se ale mění a všichni z nás začínáme pociťovat úbytek vstupních surovin. Snad každému z nás prošla rukama věc, kterou dostal, našel na půdě, případně zdědil a ne zrovna se mu zdála být užitečná. Nejenom že daná věc neskončí na skládce nebo ve spalovně, ale zároveň pomáháte plnit novou legislativu předcházením vzniku odpadů. Proto se i naše město zapojilo do toho procesu tzv. „cirkulární ekonomiky“ a dáváme věcem druhou šanci. V brzké době se občanům města a okolních obcí naskytne příležitost přinést do našeho nově budovaného centra nějakou nepotřebnou věc, která někomu jinému udělá radost. Nebo naopak najít sám v centru něco, co vás zaujme a nebudete bez toho moci odejít.

Než se rozhodnete provést příští velký úklid, zamyslete se prosím, jestli některé věci nechcete přinést k nám do re-use centra.

Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí

Další článek:
Předchozí článek: