Další rána nejen pro Tišnovskou kulturu

Další rána nejen pro Tišnovskou kulturu

Informace o zrušení plánovaných akcí

Po loňské zimě jsme všichni věřili a doufali v to, že se situace s rušením kulturních akcí již nebude opakovat. Nejen proto, že neustálé změny programů a přípravy kulturních akcí, které se nakonec neuskuteční, jsou energeticky, ale i psychicky velmi náročné, ale zejména proto, že výpadky živé kultury mají devastující vliv na něco, co bychom mohli bez nadsázky nazvat společenským duchem národa.

Situace se bohužel opakuje. Názory na to, proč tomu tak je, se různí a najít pravdu v záplavě informací, kterými jsme obklopeni, je asi nemožné.  Jediné, co je jisté, je fakt, že je situace kritická a opět nám zasahuje do našich životů. Příčinou není jen samotný virus, ale zodpovědné, respektive nezodpovědné chování nás všech, na úrovni obyčejných lidí, ale i na úrovni našich vládních představitelů. A dovolím si tvrdit, že i negativní zásah do kulturního života se podepisuje na neveselém stavu naší polarizované společnosti.

Akce, které spadly pod stůl
Sílící epidemie si opět vyžádala zrušení několika stěžejních kulturních zimních akcí v Tišnově. První akcí, kterou bylo nutné zrušit, se stala Adventní trhová slavnost spojená se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Už potřetí se musel přesunout koncert a workshop zpěvačky Signe, který pořádá ve spolupráci s MěKS spolek The MUZY. Dobrou zprávou je, že se již podařilo vyjednat nový termín na 16.–18. září 2022. Nejbolestivější je již druhé zrušení Adventního koncertu Pavla Šporcla, který se nám díky vstřícnosti houslového virtuosa podařilo přeložit na 24. dubna 2022. Bohužel i oblíbený Štěpánský koncert Tišnovského komorního orchestru se nepodaří uskutečnit v plánovaném termínu, a tak se TiKO postará o závěrečný koncert KPH, který plánujeme na druhou půli června 2022. Dětmi i rodinami oblíbený Novoroční ohňostroj, který měla letos doprovázet nádherná skladba Carmina Burana od Carla Orffa v podání fenomenálního ohňostrůjného seskupení Theatrum Pyroboli, se také neuskuteční. No a ve výčtu poslední akcí, která již byla rozjednána a ve velkém stádiu příprav a které se v zimě také nedočkáme, je Reprezentační ples města Tišnova. Již jsme
informovali o tom, že k nám měla přijet něžná Dasha v doprovodu Moondance orchestru Martina Kumžáka. Jsme rádi, že i v tomto případě se nám podařilo zajistit termín náhradní, a to na 4. března 2023, zapište si ho. Opět tedy vše přesouváme a snad tak i vytváříme časový prostor pro všechny, kteří by potenciálně o koncerty přišli proto, že nesplňují současné protiepidemické podmínky účasti na koncertech, tedy absolvování očkování, aby měli čas si takovou věc dořešit.

Koncert Pavla Šporcla se přesouvá na Velikonoce
Vzhledem k velkému zájmu o koncert našeho výjimečného houslisty, který měl být vyvrcholením letošní hudební sezóny, jsme nechtěli dopustit, aby se přesunul o rok s nejistým výsledkem, a tak jsme okamžitě začali hledat náhradní a důstojné řešení. Díky výjimečné ochotě a laskavosti Pavla Šporcla se nám podařilo najít náhradní termín, a to 24. dubna 2022, a vánoční atmosféru vystřídá ta velikonoční. Současně díky velké podpoře pana
děkana Rybeckého se nám podařilo umístit tento výjimečný koncert do baziliky Porta coeli. Můžete se tedy těšit na Pavla Šporcla, kterého doprovodí špičkové hudební těleso Praga Camerata s programem s názvem La Folia. Zazní skladby velikánů staré hudby, jako jsou Arcangello Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani, Marin Marais, Jean-Baptiste Lully či Jean Marie Leclaire.

Jak to bude se vstupenkami
Zakoupené vstupenky na Štěpánský koncert mohou diváci vrátit na našem TIC. Prosíme diváky, kteří si zakoupili vstupenky na Adventní koncert Pavla Šporcla, aby si je uschovali, zůstanou v platnosti a místenkové sezení upravíme podmínkám baziliky tak, aby byla adekvátní náhradou za místa v sokolovně.

Vážení diváci a posluchači, my všichni, kteří pracujeme v oblasti kultury, se nevzdáváme a snažíme se udržet kulturu v Tišnově na nohou, byť je to  snažení někdy donquijotské. Bez vaší podpory, ohleduplnosti a zodpovědnosti to však nezvládneme. V odcházejícím roce jsme zažili ty nejtvrdší nárazy, stejně jako nádherné akce, nadávky od lidí (po nichž jsme ve vší slušnosti vyžadovali dodržování protiepidemických opatření), stejně jako projevy uznání. Věříme, že kultura má lidem přinášet radost, povzbuzení, někdy zamyšlení a že nás všechny může povznášet na duchu. Bez toho, aniž bychom se všichni snažili být zodpovědní k sobě a ostatním, však brzy o naši kulturu v tom nejširším slova smyslu přijdeme. Věříme, že takový scénář nikdy nenastane.

Pokud byste chtěli vrátit vstupné
Pokud by někteří diváci chtěli i přesto vrátit vstupné za Adventní koncert Pavla Šporcla, jsme připraveni jim vyhovět. V takovém případě, prosíme, aby do 31. 12. 2021 zaslali e-mail s žádostí o vrácení vstupného na adresu: tic@kulturatisnov.cz. Do e-mailu, prosím, uveďte:
Předmět e-mailu: Vrácení vstupného Adventní koncert
Do textu e-mailu uveďte:
• Žádám o vrácení vstupného za Adventní koncert Pavla Šporcla ze dne 15. 12. 2021.
• Vaše jméno a příjmení
• Číslo vstupenky, číslo řady a sedadla (případně přiložte fotografii vstupenky)
• Číslo vašeho bankovního účtu

Vstupné budeme vracet v týdenních intervalech výhradně bankovním převodem na vámi uvedené číslo bankovního účtu.

Pavel Hanák, MěKS

Další článek:
Předchozí článek: