Burza minerálů, jaká dosud nebyla

Burza minerálů, jaká dosud nebyla

Město Tišnov má za sebou akci, kterou zde ještě nikdo neviděl. Na to, že dvakrát za rok (vždy na jaře a na podzim) dorazí do Tišnova celá  mineralogická obec a milovníci kamenů nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a dalšího zahraničí, si už obyvatelé města zvykli. Avšak vidět
tuto mineralogickou burzu přímo v ulicích, na náměstí a na hřišti za sokolovnou, to bylo něco úžasného. Může za to hlavně počasí, kdy do odpoledních hodin vydrželo sluníčko a tím přilákalo spousty návštěvníků na tuto kamenářskou slávu. A byli jsme první, kdo udělal mineralogické setkání po téměř roční odmlce způsobené vládními restrikcemi. Tím jsme ukojili hlad jak návštěvníků, tak i vystavovatelů se setkat, vidět, popovídat v reálném místě i čase, mít možnost pořídit nové přírůstky do sbírek, nové šperky a ozdoby sobě i blízkým a prostě jen tak vyrazit do ulic a do společnosti.

Bylo to poprvé v dlouhé historii burzy (88. setkání – to znamená 44 let od první akce), kdy se uskutečnila jako jednodenní venkovní akce, a to v sobotu 5. června. Město Tišnov vyšlo vstříc pořadatelům a umožnilo konání nejen na pozemcích Sokola Tišnov, což je krásné hřiště za sokolovnou, ale také v přilehlých ulicích Tyršova, Drbalova, Riegrova a hlavně na náměstí nad radnicí. Zde všude byly stoly a stánky vystavovatelů, kterých bylo oproti klasické vnitřní variantě pouze devadesát (především díky dodržení minimální dvoumetrové vzdálenosti mezi vystavovateli), avšak jejich plochy byly větší a tím i nabízený sortiment a kameny.

Celá akce se nesla v naprosto přátelském duchu, velmi byl znát roční deficit podobné akce a možnost pořídit nějaké pěkné kameny. Galerie PATRIOT – expozice minerálů v Tišnově byla po celou sobotu všem otevřena zdarma v rámci jednotného vstupného a navštívilo nás odhadem 400 milovníků neživé přírody. Návštěvníci burzy nakupovali ve velkém, všichni vystavovatelé tak byli spokojeni, ba přímo nadšeni a ze všech stran slyším jen slova chvály. Tím se šíří dobré jméno nejen naší akce Minerál Tišnov, ale celého města a pevně věřím, že jsme si tím do budoucna opět upevnili místo na špici podobných mineralogických akcí minimálně v regionu Česka a Slovenska.

Za to, že nás navštívilo nějakých 2 400 platících návštěvníků (děti měly vstup zdarma), patří velké poděkování Sokolu Tišnov jakožto pořadateli a všem, kteří se na přípravě a realizaci fyzicky podíleli. Chci poděkovat i městu Tišnov za vstřícný přístup k této akci a panu Sokolovi – vedoucímu strážníku městské policie za záštitu bezpečnosti celé akce. Poděkování patří také partnerům akce jako Pivovar Tišnov za zajištění pitného režimu pro pořadatele a firmě SUBTERRA a. s. Na závěr poděkování všem návštěvníkům, kteří přišli a svou účastí tak podpořili nejen Minerál Tišnov, ale především Sokol Tišnov. Je nám ctí a zároveň závazkem pro Vás tuto akci v podobné kvalitě pořádat nadále do budoucna a pokračovat tak v této naší tišnovské tradici.

Tomáš Buzrla

Další článek:
Předchozí článek: