Třetí rok dobrovolnické pomoci

Třetí rok dobrovolnické pomoci

Tišnovská Hojnost v klášteře Porta coeli

Tak jako muzikanti v karanténě chystají nové písničky a desky, tak i dobrovolníci uvěznění ve světě on-line setkání zuřivě připravují půdu na to, až se opět zlepší epidemiologická situace a bude možno zase pomáhat klášteru Porta coeli a jeho okolí.

Naposledy se nám s vypětím všech sil podařilo zorganizovat mezinárodní výměnu mládeže „Řekni, kde ty stromy jsou“, během níž dvacet mladých lidí z ČR, Rakouska a Slovenska pomáhalo mapovat staré a krajové odrůdy ovocných stromů na Tišnovsku. V katastrech devíti obcí jsme nasbírali přes sedmdesát různých odrůd jabloní a hrušní, což jen potvrzuje bohatou ovocnářskou tradici Tišnovska, na kterou v našich aktivitách chceme navázat.  Na závěr výměny mládeže měli místní možnost nasbírané vzorky ochutnat a případně zkonzultovat s odborným pomologem Ing. Dovalou své vlastní vzorky ovoce. Akce byla finančně podpořena programem Evropské komise Erasmus+ a v příštích letech bychom rádi v podobném formátu pokračovali a dále doplnili mapu starých a krajových odrůd na Tišnovsku.

Při dalším zpřísnění jsme museli omezit naše plánované dobrovolnické aktivity. Pouze v malé tříčlenné skupince vysokoškolských studentů, kteří opustili koleje, a raději než v mamahotelu našli útočiště ve zdech dobrovolnického centra. Zde část dne studovali a část dne pomáhali se zazimováváním dobrovolnického centra a moštováním bohaté úrody ovoce, mošt už odpočívá na klášterní chodbě a čeká na to, až bude moci dopovat cukrem budoucí jarní a letní dobrovolníky. Splnili tak přání mnohých hlasů, které během první vlny žádaly, aby byli zahálející studenti posláni na zemědělské práce.

Zima byla vyplněná plánováním, ve kterém solidární tým chystal další dobrovolnickou sezonu. Opět se nám podařilo získat finanční podporu na dobrovolnictví z evropského programu Solidární projekty pro náš projekt „Jablkem to nekončí“. Kromě pokračujícího vyřezávání a zuhelnaťování náletových dřevin v sadech nad rybníkem a na Šafranicích plánujeme řadu dalších aktivit. Na léto už se nám opět ozvali belgičtí skauti, po loňské dobré zkušenosti se k nám chtějí vrátit i dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus, v termínu 2.–15. srpna budeme ve spolupráci s organizací INEX-SDA pořádat mezinárodní dobrovolnický tábor, novinkou letošního roku bude česko-německý tábor „Společné kořeny/Gemeinsame Wurzeln“, který proběhne v termínu 11.–24. října a tematicky bude zaměřený na stromy ovocné i lesní a také na společnou česko-německou historii kláštera Porta coeli a regionu. Kromě toho plánujeme celou řadu víkendovek, během nichž chceme vyrábět budky pro ptáky, kteří mohou hnízdit v sadech, rádi bychom pomohli Českému svazu ochránců přírody při ochraně obojživelníků, počítáme s naším zapojením při péči o novou ovocnou výsadbu podél Růzcké cesty. No práce tady máme jak na klášteře a rádi občas vylétnem i do jeho okolí.

Náš projekt se od začátku snaží zapojovat do svých řad i místní, stojí na odrostlých členech oddílu 1. BRĎO Tišnov Gingo. Děti z tohoto oddílu nám už dva roky po sobě pomáhaly při kultivaci zahrady za muzeem. Hledáme další kolektivy, ale i jednotlivce, mají zájem se zapojit do dobrovolnické práce pro klášter, ale i do výpomoci s organizováním mezinárodních dobrovolnických akcí, ideálně pokud si chcete procvičit angličtinu, francouzštinu nebo němčinu.

Tomáš Blaha, Markéta Horáková Lazarová

Další článek:
Předchozí článek: