Další tišnovský příspěvek k Paměti národa

Další tišnovský příspěvek k Paměti národa

Projekt Paměť národa představuje sbírku vzpomínek pamětníků důležitých historických událostí. V současné podobě vznikl v říjnu 2008 a spravuje jej obecně prospěšná společnost Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Internetový archiv www.pametnaroda.cz posbíral již v předcházejících létech řadu odkazů na Tišnov a jeho okolí. Někteří z pamětníků náš region alespoň zmiňují ve vyprávěních – paní Dagmar Hanzlová z Opavy vzpomíná na práci pomocné kuchařky v Dolních Loučkách koncem 2. světové války, v německém pohraničí vyrůstající moravská Chorvatka Stefanie Marek uvádí, jak se česky naučila až ve svých 16 letech při pobytu u sedláka ve Vohančicích, pan František Kostner zmiňuje svůj podíl na záchraně osmi amerických letců ze sestřeleného bombardéru Liberator… a podobných
příběhů je tu více.

V archivu jsou ale uloženy i nahrávky pořízené přímo s rodáky či dnešními občany Tišnova: v roce 2011 poskytl projektu své vzpomínky Konstantin Miovský (*1935), pocházející z Řecka, o dva roky později pro Paměť národa natáčel politický vězeň Rudolf Mrázek (*1934), o létech strádání za protektorátu i pod komunisty vyprávěla roku 2016 Marie Melicharová (*1924), v témže roce svěřil archivu zážitky z bolševického kriminálu prožitého v dolech Břetislav Loubal (*1931), v červnu 2018 se bohatým materiálem z téměř stoletého života připojil doubravnický malíř Stanislav Bělík (*1919).

Nedávno se na stránkách Paměti národa objevil nový tišnovský příspěvek. V červenci 2020 natočila Lucie Hlavicová vyprávění Jitky Hochmanové (*1938), dcery čestných občanů města Tišnova Josefy a Oldřicha Kothbauerových. Zahrnuje nejen vzpomínky na protinacistickou odbojovou činnost rodičů, ale připomíná i bombardování Tišnova v dubnu 1945 či další zlomové události. Z dvojího natáčení vzešly téměř tři hodiny audiovizuálního
materiálu. Kompletní příspěvky mají možnost na stránkách archivu zhlédnout přihlášení uživatelé, běžným návštěvníkům webu jsou k dispozici alespoň zkrácené úryvky. Neváhejte je zhlédnout, přinášejí důležitá poučení platná pro celý život.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: