Karel Mudroch

Karel Mudroch

* 5. 10. 1872, Skuteč
† 6. 12. 1941, Brno

Zakladatel továrny na výrobu bezpečnostních zámků, která vznikla v roce 1900 ve Vídni a od roku 1904 má své sídlo v Tišnově na Korábě.V roce 1932 uvedl na trh vlastní patent zámku s cylindrickou vložkou pod chráněnou značkou GUARD. Firma „Karel Mudroch“ byla prvním a dlouho i jediným výrobcem tohoto typu zámků v celém Československu.

Rodák z východočeské Skutče přišel již ve 12 letech o oba rodiče a vychovával jej bezdětný strýc, který vlastnil v Dobrušce ševcovskou dílnu. Strýcovo řemeslo ovšem Karla nebavilo, takže před složením tovaryšských zkoušek opustil domov a po několikaměsíčním vandrování se mu podařilo najít v Třebechovicích místo zámečnického učně, po kterém toužil. Po vyučení pracoval nejprve v Praze, později ve Vídni jako dílovedoucí v továrně na pancéřové pokladny.

V roce 1896 vypsala c. k. uherská pošta soutěž na zámek, kterým by bylo možno současně uzamykat a plombovat poštovní pytle. Karel Mudroch vyhrál první cenu a finanční prémie mu umožnila 1. 10. 1900 založit vlastní podnik. Vedle kompletních úspor využil i financí své manželky Františky. Firma vznikla ve Vídni, ovšem v roce 1904 se včetně majitele přestěhovala do Tišnova. Až do let první světové války se tu vyráběly především dozické závorové zámky a visací zámky dle vlastních patentů; zboží bylo dodáváno především do Vídně.

Přestože závod začínal s jediným učněm, postupně se rozrostl až na 24 dělníků. Po válce bylo nejen nutno hledat nová odbytiště, ale také sortiment, neboť ve světě rostla poptávka po bezpečnostním zámku s cylindrickou vložkou na „plochý klíč“. Jeho zdejší výrobu sice blokoval patent německé firmy Zeiss–Ikon, ale Karel Mudroch se svým synem téhož jména vyvinul vlastní typ s chráněným názvem GUARD, splňující vysoké nároky na bezpečnost i pevnost a používaný prakticky dodnes. Zámky z Tišnova byly od samého počátku tak uznávány, že téměř všechna československá ministerstva, přední hotely, vládní a správní budovy, pohraniční pevnosti či trafostanice a rozvodny elektráren byly zabezpečeny zámky od firmy Mudroch.

Po smrti zakladatele převzal firmu již vzpomínaný syn Karel. Po roce 1948 združstevněná výroba skomírala, až roku 1991 navázali na úspěšnou éru Mudrochovi potomci založením společnosti GUARD–Mudroch. Od roku 2009 je stoprocentním majitelem této firmy rakouská EVVA-WERK Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: