Ze zápisníku místostarosty

Ze zápisníku místostarosty

Milé Tišnovačky a vážení Tišnováci, už celý rok žijeme v situaci, kterou pamatuje málokdo. Troufám si tvrdit, že asi nikdo. S větší či menší intenzitou  hledáme paralely v minulosti a s nadějí se snažíme nahlížet do budoucna. Život se ale odehrává právě tady a právě teď. Minulost nezměníme a  budoucnost tu ještě není. Svým každodenním konáním a činností v přítomném okamžiku ale máme jedinečnou možnost nabrat směr, kterým se v budoucnu vydáme. Dobře vím, že paralýza a sevření nás samotných ať již uvnitř, v našich úvahách a obavách či vně, prostřednictvím vládních nařízení, vyhlášek a omezení, nepůsobí příznivě na psychickou stránku nikoho z nás. A reakce na tyto nepředvídatelné a neustále se měnící události na sebe nenechávají dlouho čekat – od projevů rezignace a pasivity přes odhodlání či nevšímavost až po rebelii a verbální agresivitu.

Jsou to reakce přirozené, nelze se jim divit a jen stěží je dokážeme potlačovat. Co by ovšem mělo všechny tyto projevy spojovat, obzvláště v dnešní  nelehké době, je respekt. Respekt vychází z latinského „respicere“ čili „ohlížet se na něco“. Opakem respektu je bezohlednost či pohrdání. Buďme sví, zachovejme si vlastní tvář, ale mějme u toho, prosím, respekt k sobě navzájem. Z bezohlednosti, neúcty či pohrdání ještě nikdy nic dobrého nevzešlo.

Před vánočními svátky jsem na sociálních sítích doporučoval navštívit tišnovské obchody a obchůdky a pomoci Ježíškovi s pořízením dárků hlavně tam. Spousta nákupů či služeb se nyní přesouvá do on-line prostředí, což je dozajista velmi pohodlné. Ovšem tišnovské obchody a restaurace jsou nedílnou součástí charakteru a koloritu našeho města a věřím, že bychom byli všichni rádi, aby to tak zůstalo i v „postcovidovém“ období. Situace pro ně nebyla snadnou ani v jarních měsících loňského roku, ani v podzimních měsících, ani před Vánocemi a není jednoduchou ani teď. Pokud to aktuálně platná opatření dovolují, navštivte, prosím, některý z obchůdků, vyzvedněte si jídlo v některé z restaurací a potřebujete-li, zvažte i objednání služby od místního živnostníka. Sociální vazby se budou alespoň v mezích normy udržovat na potřebné úrovni a navíc: Vaše peníze budou mít šanci zůstat v tomto regionu. Věřím, že tišnovští podnikatelé pak zase rádi podpoří tišnovskou kulturu, sport či další projekty, které nyní považujeme za samozřejmost, ale bez jejich pomoci by nikdy nevznikly, např. tišnovská rozhledna. Patriotismus není přežitek, naopak. Nyní je možná důležitější než kdy jindy.

Vím, že je leckdy obtížné vyhlížet světlo na konci tunelu, ale nedejme se a buďme optimističtí. Užívejme si jarních měsíců, pozorujme probouzející se přírodu, těšme se na léto, a pokud je to jen trochu možné, hledejme na životě především to dobré. Máme toho ve vlastních rukou a ve své moci víc, než si umíme představit. Dovolte mi citovat významného amerického psychologa Ralpha Smarta: „Pokaždé, když se probudíme, máme příležitost vytvořit nádhernou vzpomínku.“ 

Žijme tedy tak, abychom vzpomínkami na to příjemné a dobré s přehledem zastínili ty okamžiky, na které bychom nejraději zapomněli. Těším se, až budu moci svoji banku takových vzpomínek a nezapomenutelných zážitků plnit společně s Vámi. Ať již při dokončení každého prospěšného díla či stavby v Tišnově, tak na kulturních akcích plných úsměvů, zářících očí a dobré nálady. Třeba už v dokončeném areálu letního kina.

Váš

Karel Souček

Další článek:
Předchozí článek: