Tvoříme Tišnov – 1. ročník participativního rozpočtu

Tvoříme Tišnov – 1. ročník participativního rozpočtu

Přihlašování projektů do prvního ročníku participativního rozpočtu města Tišnova bylo ukončeno 30. listopadu. Navrhovatelé zaslali celkem 13 projektů. Už v průběhu zasílání administrátorka projektu Kristýna Pekařová prováděla formální kontrolu pravidel a vyzývala autory k doplnění informací. Po této fázi zůstalo v seznamu 11 projektů, které jsou nyní postoupeny vybraným odborům MěÚ Tišnov, jež budou dále posuzovat jejich proveditelnost. Dva projekty nesplnily podmínky vyhlášené participativním rozpočtem nebo se autorům nepodařilo doplnit v termínu všechny náležitosti. Po dohodě s autory tak jejich projekty nebudou dále vyhodnocovány. Zbylých 11 projektů představuje v součtu částku cca 1 606 000 Kč. Celková alokace prvního ročníku participativního rozpočtování je 500 000 Kč, maximální částka na jeden projekt byla stanovena na 250 000 Kč. Níže uvádím základní seznam projektů:

Navrhovatel Název Kč (tis.)
Alena Adamcová Lesní učebna 110
Zdeňka Dohnálková Revitalizace prostoru na odpadní kontejnery pro bytové domy Hornická 104
Martin Goliáš 3D skákací hřiště na asfaltovém hřišti Osvobození a Hornická 249
David Holman Externí defibrilátor pro Tišnov 60
Jaroslav Chroust Obnova zaniklé polní cesty mezi Tišnovem a Železným 230
Ivana Jíchová Klucanina v pohybu 117
Věra Kellnerová Revitalizace klidové zóny mezi ulicemi Hornická a Jamborova 176
Tomáš Laušman Zastřešení stání pro kola u podchodu u tišnovského nádraží 20
Hana Ondrušková Oplocený výběh pro psy na ulici Květnická 249
Dagmar Rudolfová Komunitní zahrada v Tišnově 220
Milan Sítora Výsadba ovocných stromů 71

Nezařazené projekty: Václav Kytner – Sdílená dřevodílna; Martina Seyfertová – Odpočinková místa u Svratky.

Nyní bude následovat: Analýza proveditelnosti projektů (12/2020 – 01/2021); veřejná prezentace návrhů a hlasování (02/2021); následná realizace (03/2021 – 2022).

V příštím čísle Tišnovských novin Vás budu dále informovat o dalších podrobnostech a krocích. Zejména o termínu a způsobu veřejné prezentace a hlasování. K hlasování využijeme aplikaci mobilní rozhlas, umožníme hlasování i „papírově“. Hlasovat budou moci občané města, tedy osoby, které v době hlasování dosáhly věku 15 let a jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Tiš- nově. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání finanční částky určené na participativní rozpočet.

www.tvorime-tisnov.cz

Martin Sebera, místostarosta města

Další článek:
Předchozí článek: