Rozloučení se spolupracovníky a klienty CSS

Rozloučení se spolupracovníky a klienty CSS

Rozloučení s Vámi a ukončení svého působení na místě vedoucí pečovatelské služby jsem si vždy představovala jinak. Nikdy mě nenapadlo, že si s Vámi nebudu moci ani podat ruku a popovídat si nebo si s Vámi zazpívat na zábavě v naší jídelně. Proto jsem se rozhodla rozloučit se s vámi alespoň těmito řádky.

Ušli jsme společně kus cesty. Od chvíle, kdy jsem přišla na Penzion, navštěvovala Vás a nabízela pečovatelskou službu, uplynulo již více jak dvacet let. Poznala jsem spoustu milých lidí, kteří mi přirostli k srdci. Prožívala jsem s Vámi nejen Vaše radosti, bolesti a trápení, ale především jsem se snažila Vám naslouchat, vcítit se do Vašich potřeb a řešit problémy, které přicházely. Byli jste má velká rodina a svou práci jsem brala jako poslání. Tento postoj jsem se snažila předávat děvčatům-pečovatelkám, které s vámi jsou v úzkém kontaktu.

Náš pěkný vztah by nebyl možný bez Vaší důvěry, vstřícnosti a tolerance. Děkuji Vám za to. Děkuji také všem ostatním, kteří mi byli ochotni pomáhat. Především Vašim rodinám, s nimiž jsem často spolupracovala a s nimiž jsme společně hledali možnosti, jak nejlépe zajistit péči o Vás. Děkuji praktickým a odborným lékařům, sociální pracovnici z tišnovské nemocnice paní Šťastné, vrchní sestře paní Chocholáčové a vedoucímu sociálního odboru MěÚ v Tišnově panu Mgr. Michalu Kudláčkovi.

Nejvíce však děkuji svým spolupracovníkům z CSS. Týmu pečovatelek, na které jsou kladeny stále větší nároky, a i přesto si pro Vás vždy najdou vlídné slovo a svůj úsměv. Můžete se na ně spolehnout, stejně jako na novou vedoucí paní Jitku Trechovou, která se na Vás těší, převezme do svých rukou pomyslnou pochodeň a povede pečovatelskou službu dál. Přeji jí v jejím snažení hodně sil a úspěchů. Totéž přeji těm, kteří jí v tomto úkolu budou pomáhat – paní ředitelce PhDr. Janě Hutařové a všem kolegyním a kolegům z kanceláří pečovatelské služby a správy Penzionu. Těm, kteří spolupracují a táhnou za jeden provaz, se podaří obstát i v těžkých zkouškách. Takovou zkouškou je dnes pro nás onemocnění Covid-19. Díky zodpovědnému chování seniorů i zaměstnanců jsme v první vlně obstáli. Ve druhé vlně se držíme nad vodou, i když někteří z nás už poznali obavy a strach. Na boj s nemocí jsme připraveni a vybaveni ochrannými pomůckami. Věřím, že toto zlé období přejde a budeme se opět moci vrátit k dřívějším aktivitám.

Přeji Vám hodně štěstí a zdraví a těším se na naše budoucí společná setkání.

Srdečně Vás všechny zdravím!

Alena Šikulová

Další článek:
Předchozí článek: