Hradčany

Hradčany

Obec Hradčany se rozkládá v Boskovické brázdě na levém břehu potoka Lubě asi 3 km jihovýchodně od Tišnova. Převážná část 306 ha katastru obce je rovinatá a protéká jí Čebínský potok, přítok Lubě.

Historie
Jméno Hradčany je odvozeno od hrádku či tvrze, která stávala na „kopečku“, na místě dvora a rychty, sídla rychtářů (poslední František Bílý). Dosud jsou tu znatelné valy a násep. Obec je prvně (pod jménem Raczan) zmíněna roku 1397. Náležela k majetku kláštera Porta coeli, později k hradu Veveří. V letech 1980–90 byla místní částí Tišnova.

V roce 1764 je doložena existence kaple sv. Anny, původně ve středu obce. Z důvodu rozvoje dopravy pak v roce 1969 zbořena a nahrazena kaplí novou na mírném kopečku na místě „Valy“. Památkou obce jsou i boží muka neznámého stáří, původních osm obrazů svatých umístěných po stranách boží muky bylo financováno z řad sedláků a láníků z obce. Obrazy byly restaurovány v roce 2015 MgA. Pavlem Mastykou.

K historii obce patří významní občané. Mezi jinými brněnský podnikatel ve vlnařství, český vlastenec, zakladatel Českého čtenářského spolku a Sokola v Brně Jan Hlávka (nar. 1819). Stopu v historii zanechal i první republikový starosta František Blahoňovský, který v roce 1919 založil v obci Osvětový kroužek, zasloužil se o zasazení lípy svobody (1919), která roste dodnes, a zbudování Pomníku padlých v 1. světové válce (1923). Turistický oddíl v Hradčanech (1973) založil bývalý reprezentant ČSSR v běhu Jiří Chlup, který i organizoval populární a celorepublikově významnou akci dálkového pochodu Hradčanská „50“ o dřevěný metál.

Současnost
V obci žije 683 obyvatel ve 226 domech, katastr má tři rekreační oblasti (Nad rozvodnou, Lesní a v Loukách) s 89 chatami a průmyslové zóny v lokalitě ul. Čebínská a Tišnovská s drobným průmyslem. Obec má mateřskou školu, kulturní dům s obecní knihovnou a dvě restaurace. Plynofikace je z roku 1999, od roku 1982 vlastní vodovod a v roce 2014 byla dokončena kanalizace a rekonstrukce hlavního silničního tahu Brno – Nové Město na  Moravě, který prochází středem obce.

Bohatý kulturní život zaštiťuje obec
Řada tradičních akcí zahrnuje tříkrálový koncert s Pěveckým sborem moravských učitelů, Masopustní veselí s průvodem masek, Maškarní karneval pro děti, košt slivovice, pálení čarodějnic, zájezd pro ženy, Hradčanské šermování, Gulášiáda, Anenské hody, Babské hody, lampionový průvod, rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášská besídka a na závěr roku Silvestrovské setkání na Návsi.

Sportovní akce se v zimě nejčastěji odehrávají v kulturním domě, který odpovídá parametrům sportovní haly a lze ho využít k různým pohybovým  aktivitám, od ping-pongu přes power jógu, taneční, florbal až po tréninky šermu apod. V létě se sportuje v areálu SPORT PARK Horka, kde je velké fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště a zázemí se šatnami.

Turistika, sport a relax
Obec je obklopena několika kopci, z nichž nejvyšší je Sokolí na jihozápadě. Přes něj se dostanete do Sentic nebo Veverské Bítýšky. Na severní straně tvoří relaxační zónu obce kopec Horka se sportovním areálem. Lze ho využít k různým tréninkovým aktivitám i k procházkám s domácími mazlíčky.  Vycházkovou trasou směrem k Drásovu je těleso staré železniční trati, kolem rozvodny se pohodlně dostanete na kopec Stráž, dál můžete navázat na cyklotrasu EuroVelo a pokračovat směrem na Kuřim, Brno nebo na Tišnov a Nedvědici. Pamětníci si jistě vzpomenou na výletiště „Sádek“, kde se pořádaly nezapomenutelné taneční zábavy. Dnes tento prostor slouží především dětem a mládeži. Je zde vybudované zázemí s hracími prvky pro menší děti a workoutové hřiště pro mládež. Najdete ho pod hlavní silnicí na ulici Tišnovské.

Budoucnost
Obec připravuje opravy místních komunikací, zázemí sportovního areálu SPORT PARK Horka, stezku pro pěší kolem Čebínského potoka a jiné. Vzhledem k poloze jste naši obec jistě již navštívili, určitě jí projíždíte autem směrem do Kuřimi či Brna, když jedete na kole nebo jdete na vycházku.

Až příště půjdete nebo pojedete naší obcí, můžete se u nás zastavit.

Ludmila Špačková

Další článek:
Předchozí článek: