Problémy s Covidem a úředním jednáním

Problémy s Covidem a úředním jednáním

Vážení spoluobčané, doba je zlá. Všichni bychom se měli vyvarovat zbytečným kontaktům a tím bezprostřednímu ohrožení života svého a ostatních občanů Tišnova z důvodů možné nákazy koronavirem.

Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, obeslal některé občany sousedící s pilou dne 21. října doporučeným dopisem, oznamujícím zahájení spojeného řízení o výstavbě „Rezidence pod Klucaninou – objekty pozemní komunikace k.ú. Tišnov“.

Ponechme stranou, jak je možné budovat komunikace a parkovací místa, když neznáme počet obyvatel a známe rozsudek Nejvyššího správního soudu o chybně stanovených regulativech pro plochu pily. S tímto rozsudkem bohužel nepočítá studie schválená územním odborem pro tuto plochu.
Chtěl bych ale v této souvislosti upozornit na skutečnosti související s bezprostředním koronavirovým nebezpečím. Prohlídka spisové dokumentace včetně pořízení kopií může podle mého odhadu trvat i dvě hodiny. Jedněmi z dotčených sousedů, kteří mají jako účastníci řízení právo nahlédnout na úřadu do podkladů rozhodnutí, je i mladá rodina s osmiměsíčním miminkem. Ti určitě nebudou mít zájem vystavovat svého potomka možnému riziku nákazy. Dalšími dotčenými je početná skupina nejohroženějších seniorů ve věku kolem 70 roků. Ti mají také určitě strach z nákazy. Je proto toto stavební řízení vedeno férově vůči dotčeným občanům?

Paní tajemnice omezila od 22. října návštěvy úřadu na nezbytné případy a požaduje upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné. V případě úřadem vedených řízení, jejichž účastníci mají právo seznámení se s obsahem spisu, se jeví nejvhodnějším řešením poskytnutí dotčeným veškeré dokumentace v elektronické podobě na elektronický nosič, a zákon to umožňuje. Ve středečním telefonátu s dotyčnou referentkou mi ale tato paní tvrdila, že z důvodů ochrany autorských práv mi neumožní při nahlédnutí do podkladů pořizovat fotografie dokumentace (výkresů) pro prostudování jejich správnosti v klidu domova.

Ještě větší problém představuje vyhlášení řízení ze dne 23. 10. 2020 „Revitalizace sídliště Pod Květnicí“. Toto řízení má podle odhadu z počtu dotčených asi 20 bytových domů nejméně 200 oprávněných účastníků. Jak asi bude úřad řešit případné nahlížení do dokumentace v době koronaviru, při velmi zkrácené úřední době a počtu úředních dnů, ovšem s platnými termíny podle správního řádu?

Jiří Blaha

Další článek:
Předchozí článek: