Rekonstrukce v Sokolovně

Rekonstrukce v Sokolovně

Plánovaná rekonstrukce WC u restaurace Krček v budově TJ Sokol Tišnov byla dokončena 31. 8. 2020. Stavba byla plánována a také probíhala ve dvou etapách. V březnu proběhla oprava kanalizace v atriu mezi sokolovnou a halou SSK. Zde byly nejprve odstraněny stromy a keře, které stály nad kanalizací. Odstranění stromů si vzali na starost bratři sokoli, pařezy pomohla odstranit firma Nativi Garden. Pak již nastoupila firma Ing. Brázda Univers, která provedla výkopy a vyměnila původní, místy porušenou, kameninovou kanalizaci za novou. Původní kanalizace nebyla ve správném spádu, a tak docházelo k ucpávání WC. Je také možné, že došlo k jejímu propadu a narušení velkými stromy, které byly přímo nad ní. Byla provedena úprava atria pro zahrádku restaurace a položena dlažba. Tyto práce zajistil nájemce restaurace pan Plavec.

Další etapu zkomplikoval koronavirus. Tím, že neproběhla jarní burza minerálů, zhoršily se finanční možnosti TJ Sokol a nebylo jasné, jestli na rekonstrukci bude mít Sokol peníze. To se podařilo vyřešit za významné pomoci města Tišnov, které nám poskytlo návratnou finanční výpomoc. Jistě každého napadne, proč se stavební práce nerealizovaly v době, kdy byly restaurace zavřené. Stavební firma v tu chvíli řešila jiné zakázky a přesouvala pracovníky, jak se dalo. Také se čekalo na materiál, např. nová okna byla objednána hned v březnu, ještě když se dělala kanalizace, ale dodána byla až v květnu, kdy již restaurace mohly otevřít zahrádky. Od 26. 6. 2020 zavřela restaurace na 14 dní provoz a mohly tak začít hlavní bourací práce. V místnostech WC byly vybourány podlahy, které měly nedostatečnou hydroizolaci, byla odstraněna příčka mezi WC muži a ženy a byly odstraněny všechny obklady. Zdi byly velmi křivé a zalomené, bylo nutno je vyrovnat. V podlaze byla instalována nová kanalizace, rozvody topení a pod stropem rozvody VZT. Ve foyer byla postavena nová příčka, ve které jsou osazeny nové dveře do restaurace a WC. Venkovní zdi WC byly zatepleny a byla provedena nová zateplená střecha.

V srpnu pak probíhaly práce na obkladech, omítkách, rozvodech elektřiny, vzduchotechniky, vody a topení. Poslední týden v srpnu byly dodány zařizovací předměty umyvadla, mísy, pisoáry a byly instalovány kabinky. Jako poslední byly 31. 8. instalovány nové dveře. Od 1. 9. bude tedy možno WC používat. Ještě bychom během podzimu chtěli dokončit zahradní úpravy v atriu, aby venkovní posezení bylo příjemné jako dříve. Budeme se však snažit vyhnout výsadbě velkých stromů, aby kanalizace byla přístupná pro možné opravy.

Děkujeme velmi pracovníkům firmy Ing. Brázda-Univers za velmi vstřícné jednání, profesionalitu a dodržení termínů. Také p. architektce Lucii Pohankové a Ing. Vladimíru Dokládalovi, kteří provedli návrh nových WC a kontrolovali průběh stavby. Děkujeme firmě B-Monte za urychlenou dodávku velkých dveří, které byly vyráběny na míru. Děkujeme také pracovníkům restaurace za trpělivost, že vydrželi. Návštěvníkům restaurace za to, že chodili na obědy i přesto, že ve foyer bylo staveniště a tím pomohli udržet restauraci v chodu. Děkujeme naší paní uklízečce p. Hanákové, která neúnavně udržovala celou sokolovnu stále čistou, i když se jí všude „courali“ lidi a roznášeli prach ze stavby snad úplně všude.

Poslední dík patří zastupitelům města Tišnova, kteří nám schválili finanční výpomoc a díky tomu jsme mohli rekonstrukci dokončit v plánovaném rozsahu a termínu. Přáli bychom si, aby nám nové zařízení vydrželo dlouho bez závad a aby se zde návštěvníci cítili a také chovali jako doma. Přejeme všem návštěvníkům sokolovny, aby se jim WC líbily, a pokud se někomu líbit nebudou, tak bude muset jít jinam. Protože platí: není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.

Helena Žižlavská

Další článek:
Předchozí článek: