Aktuálně z města

Aktuálně z města

Vernisáž výstavy návrhů v architektonicko-urbanistické soutěži na revitalizaci náměstí Míru
V Tišnovských novinách č. 03/2020 byla ve spojitosti s článkem věnovaném architektonické soutěži uveřejněna informace, že vernisáž a diskuze zástupců veřejnosti s autory návrhů o vybraných řešeních proběhnou 19. 3. 2020 v Müllerově domě. S ohledem na vyhlášení nouzového stavu však tato plánovaná akce uskutečněna bohužel nebyla. Nyní, pokud to situace dovolí, si Vás dovolujeme pozvat v pátek 25. září 2020 v 17 hodin do Müllerova domu (Muzeum města Tišnova) na zahájení této výstavy, na které budou představeny návrhy všech zúčastněných autorů. Během vernisáže proběhne také diskuze s porotci a účastníky soutěže. Výstava potrvá do 18. října 2020.

Posunutá splatnost poplatků 
Finanční odbor města Tišnova připomíná posunutou splatnost místních poplatků ze psů a za komunální odpad. Obecně závazné vyhlášky města stanoví u obou uvedených poplatků shodný termín splatnosti – nejpozději do 30. 9. 2020. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na Odboru finančním MÚ Tišnov nebo na účet města č. 19-1425641/0100. Děkujeme za včasné splnění poplatkové povinnosti.

Na jubilanty nezapomínáme – potřetí
Osobní návštěvy jubilantů od měsíce března neprobíhají a gratulace zasíláme poštou, neboť chceme ochránit zdraví našich seniorů. Rádi bychom však předali jubilantům dárky pro ně připravené. Proto touto cestou vyzýváme rodinné příslušníky či blízké přátele, aby si dárek pro jubilanta vyzvedli, a  my rádi tuto službu zprostředkujeme. Jedná se o jubilanty, kteří v druhé polovině března, v dubnu, v květnu, v červnu, v červenci a srpnu oslavili 80, 85, 90 a více let. Kontaktujte, prosím, nejprve tajemnici Komise pro občanské záležitosti Ing. Dagmar Dvořákovou na tel. 549 439 774 nebo e-mailem dagmar.dvorakova@tisnov.cz, která bude dárky vydávat. Apelujeme tímto na korektnost při vyzvedávání těchto dárků. Pevně doufáme, že brzy bude činnost Komise pro občanské záležitosti obnovena a její členové budou jubilanty po předchozí domluvě opět osobně navštěvovat.

Upozornění pro OSVČ o obnovení plateb pojistného
Pokud se živíte jako OSVČ, měli jste od státu v posledním půl roce odpuštěny minimální zálohy na důchodové pojištění a také na pojištění zdravotní. Tato doba je ale už u konce a srpen je posledním měsícem, kdy tyto úlevy platí. V září je nutné obnovit jejich platby. A co vlastně stát odpustil? Šlo o výši minimálních záloh na uvedené platby, tedy v případě důchodového pojištění jde o 2 544 Kč, u pojištění zdravotního pak o 2 352 Kč. Pokud ale běžně platíte více, než jsou minimální zálohy, je nutné rozdíl mezi těmito částkami a sumou, kterou běžně posíláte, dorovnat.

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: