Napsali jsme před 50 lety – duben 1970

Napsali jsme před 50 lety – duben 1970

Listujeme historicky čtvrtým číslem měsíčníku Naše Tišnovsko, který je přímým předchůdcem dnešních Tišnovských novin. V dubnu roku 1970 si mohli čtenáři přečíst například toto…

Skromný demokrat Lenin
V dubnu onoho roku se slavilo 100. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina a to bylo „něco“ i pro regionální tiskoviny. V duchu tohoto jubilea se nesl celý úvodník tehdejšího čísla a dnes je už docela těžké posoudit, zda je jeho obsah spíše k smíchu nebo k pláči. Neodolal jsem, abych z něj neocitoval některé klíčové pasáže: „Měsícem Leninovým můžeme právem nazvat letošní duben a letošní rok rokem Leninovým, protože na 21. duben (což je na tu dobu těžko uvěřitelný omyl, protože Lenin se ve skutečnosti narodil o den později, 22. 4. 1870 – pozn. aut.) připadá sté výročí narození tohoto vynikajícího myslitele, demokrata, revolucionáře a politika, především však velikého a přitom neobyčejně skromného člověka, který doslova pohnul světem, člověka, jehož zásluhou zvítězily ideje socialismu v největší zemi světa a odtud se rozšířily a přispěly k osvobození dělnické třídy ve světovém měřítku. V našem městě vyvrcholí oslavy v sobotu 18. dubna slavnostním večerem v sokolovně… Hudební část kulturního programu večera bude tvořit převážně hudba Beethovenova, kterou Lenin zvlášť miloval pro její dumavou melodičnost… a ze záznamu na gramofonové desce uslyší účastníci večera Leninův hlas…

Zima na Brumově
O sněhových radovánkách na brumovském táboře psal populární učitel Milan Jeřábek. V textu se prakticky bezprostředně po sobě mísí jak doznívající relikty konce šedesátých let (junáci už si toho brzy poté příliš neužili), tak nastupující zvyklosti časů normalizačních (zvláštní péče o děti členů Jednotných zemědělských družstev měla naopak do budoucna zelenou): „Během zimních prázdnin využili příznivých sněhových podmínek a překrásného počasí žáci ZDŠ Gottwaldova, potom se zde vystřídaly skupiny Junáků ze Šlapanic a Újezda s Junáky z Tišnova. Novou akcí byl letos krátkodobý lyžařský výcvik dětí členů JZD z našeho okresu, pořádaný ve spolupráci s Českým svazem družstevních rolníků z okresů Brno-venkov.“ V závěru si autor článku postěžoval: „Škoda, že pro všechny akce nacházíme mezi dětmi tišnovských škol i mezi jejich rodiči jen malý zájem, ačkoliv přírodní krásy a výborné sněhové podmínky Brumova se plně vyrovnají horským oblastem daleko od Tišnova.

Lovu zdar
Václav Borek seznámil čtenáře s činností tišnovských myslivců. „Myslivecké sdružení má 26 členů, kteří obhospodařují cca 1 400 hektarů honební plochy. Nezbytnými pomocníky při lovu zvěře jsou psi. Těchto – jak myslivci říkají – lovecky upotřebitelných psů mají k dispozici šest… Větší sněhová přikrývka způsobila, že zvěř zeslábla a větší měrou byla vystavena škodné. Myslivci se snaží zachovat kmenové stavy lovné zvěře pro rok 1970. Proto také nesplnili plán odstřelu. Rovněž se starají o to, aby byla oživena krev bažantů. Za tímto účelem jsou nakupováni kohouti i slepice. Bohužel, v našich lesích se vyskytuje ještě další škodná, kterou je – člověk. Dokladem toho jsou různé nástrahy na zvěř, které se v lese vyskytují. Jsou poškozována i myslivecká zařízení, jako krmelce, zásypy, boudy na krmivo apod. …

O dalším ve stručnosti
Jan Hájek ve svých Malých kapitolách z historie Tišnovska vzpomínal na válečné události, které se odehrály v dubnu 1945. Medailónek tentokrát představil sběratele lidových písní Hynka Bíma. Redakce blahopřála tišnovskému rodákovi MUDr. Antonínu Bílému, řediteli OÚNZ v Praze 5, k udělení čestného titulu Zasloužilý lékař. Josef Ondroušek psal o soutěžení tišnovských radioamatérů i o zahájení rybářské sezóny. Dubnová vycházka vedla Předklášteřím do údolí Loučky. Zaujala informace, že místní lidový soud projednával i jeden případ trestného činu „přípravy opuštění republiky“. Karasovo divadlo zvalo na premiéru detektivní hry Signál k vraždě, při níž „nevyjdete do poslední minuty z napětí, kdo vlastně je dvojnásobným vrahem“. Kino opět přineslo dva starší české filmy Noční motýl (1941) a Batalion (1937), mezi dětskými představeními se skvěl Krejčíkův klenot Vyšší princip v obklopení sovětských filmů Zlatý klíček a Medvědi v manéži. Tělovýchovná jednota Baník Tišnov se na sportovní stránce pochlubila řadou zajímavých čísel ze své činnosti. Každých 14 dnů probíhal v závodě Brněnské papírny kurs šití. Nejstarší občanka města Josefa Gruberová slavila 96. narozeniny…

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: