Dočkáme se dalšího objevu?

Dočkáme se dalšího objevu?

Od posledního objevného úspěchu krasových prostor v Králově jeskyni na Květnici uplynulo již dlouhých dvanáct roků. Přesto nepřestáváme doufat, že nám jeskyně vydá další tajemství, a dál pracujeme na průzkumu dalších prostor. V úrovni horního patra, tedy na úrovni vstupu do jeskyně, jsme prokopali štolu, jejímž cílem bylo zastihnout tektonickou linii spojující Hrozivý dóm a Ztracené komíny. Šlo o poměrně složitý úkol. Museli jsme projít prosintrovanými sedimenty s příměsí kvarcitové drtě a kamenů. Dále poruchou s vrstvami písku a plastickými sedimenty. Ražbu se po šestnácti měsících podařilo dokončit průkopem do krasové pukliny. Práce jsme však po několika měsících zastavili. Hlavním důvodem bylo, že se uvolňovaná cesta stočila do komínu směrem k povrchu, a tím skončily naše naděje nového objevu.

Kromě objevných prací je také naším úkolem dbát na bezpečnost doposud zpřístupněných prostor. V únoru 2017 vznikl na transportní cestě čtyřmetrový výval. Byli jsme zde nuceni provést provizorní rozepření sedimentů, což se později ukázalo jako nedostatečné. Navíc se na rozpěrách po roce objevila plíseň. Proto jsme na podzim 2019 dřevěnou výztuž nahradili ocelovou, osadili ji vlnitými plechy a vypadané kapsy vyplnili těženým materiálem.

Dalším souběžným pracovištěm v jeskyni je sonda v Tišnovském dómu. Cílem je ověřit hloubku sedimentů a nalézt odtokovou cestu, tedy možné pokračování jeskyně. Zde je pro práci, těžbu a transport zapotřebí více lidí, proto zde činnost pokračuje pomaleji. V hloubce 11,5 metru narazila sonda na litou skálu. Zda se jedná o dno celé prostory nebo jen skalní výstupek, zatím nevíme. V hloubce 9 metrů bylo nainstalováno měřicí zařízení ke sledování případného pohybu a sesedání zeminy. Podle výsledků se teprve rozhodneme o dalším postupu a zabezpečení nebo ukončení sondáže.

Rádi bychom se při některém z dalších dnů otevřených dveří, které v jeskyni pravidelně pořádáme, konečně pochlubili dalšími objevenými krasovými prostory, a tak nám držte palce.

Pavel Vašík, ZO 6-07 ČSS Tišnovský kras

Další článek:
Předchozí článek: