Tišnovsko a klimatické změny

Tišnovsko a klimatické změny

V loňském roce proběhly dvě veřejné diskuzní přednášky na téma Adaptace Tišnova na klimatické změny. Na prvním setkání jsme diskutovali základní pojmy a hodnotili současnou situaci. Na druhém jsme se seznamovali s možnostmi monitoringu  množství vody v krajině.

V letošním roce jsme se setkali na třetí akci. Diskusní večer s názvem „Tišnovsko a klimatické změny“ proběhl v pondělí 10. 2. v 17.00 v Jazzovém sále MěKS v Tišnově. Zabývali jsme se společně konkrétními a praktickými kroky směřujícími k trvale udržitelnému kvalitnímu životu nejen v Tišnově, ale i v okolí. Akci navštívilo přes 40 zájemců o udržitelný život. Sál nám byl malý. Na začátku setkání byla představena občanská iniciativa Cesta pro Tišnovsko, která akci pořádala. Po úvodu do problematiky klimatické změny a současné situace se účastníci aktivně zapojili. Diskutovali a sami sepisovali návrhy do deseti kategorií definovaných ve státní Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR schválené v říjnu 2015.

Nezabývali jsme se tím, proč a jak současná situace vznikla, ale tím, co by mělo podniknout město, i jednotliví občané, aby klimatická krize byla výzvou, ne fatálním selháním. Prezentaci a návrhy občanů ze setkání naleznete na stránce https://cesta-pro-tisnovsko.cms.webnode.cz. Závěry ze setkání by, v ideálním případě, měly být jedním z podkladů pro zpracování dokumentu „Strategie adaptace města Tišnova na klimatické změny“. Strategie musí být praktická a musí obsahovat konkrétní doporučení.

Diskutovat a informovat se o současném dění můžete na sociální síti Facebook: CestaProTisnovsko. Naše práce ale nekončí. Naopak. Jsme na začátku cesty k udržitelnému Tišnovsku. Neváhejte se zapojit. Na březen chystáme další setkání s tématem „Lesy a jejich obnova“.

Otázky k diskusi a zamyšlení… Jak se vyrovnáváte se suchem? Jste připraveni na nedostatek vody? Jak jste připraveni na blackout? Máte náhradní zdroje elektřiny? Jak vedete domácnost šetrnou k životnímu prostředí? Jak celou situaci vnímáte? Jaké kroky může podniknout město? Odkud čerpáte inspiraci a informace k tématu? Vyjádřete svůj názor, sdílejte své zkušenosti, uplatněte své nápady! Napište nám na Facebook nebo na e-mail:
cesta.pro.tisnovsko@gmail.com.

Hana Ondrušková, Cesta pro Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: