Distanční výuka

Distanční výuka

S tišnovskými učitelkami o obtížích i přínosech zavřených škol V letošním kalendářním roce mimořádně osiřely školní třídy, chodby, budovy i sportoviště už dvakrát. Z hlediska…
Na stráži kyberprostoru

Na stráži kyberprostoru

S Karlem Řehkou o dětství, armádě a bezpečné síti Ing. Karel Řehka (*1975), ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a in- formační bezpečnost (NÚKIB). Absolvent Vojenského gymnázia…
Mezinárodní den studentstva

Mezinárodní den studentstva

I studenti si připomínají historické události, které v minulosti zásadně ovlivnily společnost. Občané tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava se setkávali na náměstích, aby ukázali svůj…
Občan informuje

Občan informuje

Vážení spoluobčané, z pohledu občana města Tišnova si vás dovolím se svolením komise pro komunikaci a média informovat o jednání rady města, která rozhoduje o…
Malé luštěnky

Malé luštěnky

Děti si podobně jako na jaře zatím školy příliš neužívají, takže je možná ta nejlepší chvíle trošku potrápit jejich myšlení zajímavou úlohou, ale také na…
Stránka 1 z 39