Muž po padesátce by měl mít svého urologa

Muž po padesátce by měl mít svého urologa

Jedním z nejčastějších onkologických onemocnění u mužů je karcinom prostaty. Jeho výskyt stoupá s věkem a podle prognózy (dle tiskové zprávy vydané loni Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, pozn. autora) bude v České republice žít do roku 2020 na 80 tisíc mužů se zhoubným nádorem prostaty. Muži by ovšem neměli přecházet ani potíže s erekcí. „Pokud se porucha erekce objeví u předtím zdravého muže, může se jednat o jeden
z příznaků budoucího infarktu,“ říká urolog Igor Motíl, který provozuje svoji praxi v Tišnově.

Co je náplní lékařského oboru urologie?
Náplní urologie je pečovat o urologická onemocnění. Jak u mužů, tak i u žen. Jaká konkrétní onemocnění tedy řeší s urologem žena a jaká muž? U mužů se jedná zejména o onemocnění prostaty, pak jsou to potíže s erekcí, se ztopořením. Co se týká žen, ty přicházejí do ordinace nejčastěji se záněty močového měchýře a s potížemi spojenými s udržením moči. U obou pohlaví jsou to pak problémy s močovými kameny anebo nádory ledvin či močového měchýře. To je zhruba to, čím se urologie zabývá.

Stejně jako má žena svého gynekologa, měl by mít muž svého urologa a chodit na pravidelné prohlídky. Nebo se pletu?
Mělo by to tak být. Ne od mládí, ale po padesátce je to doporučené Českou urologickou společností. Ano, po padesátce by měl mít muž svého urologa. V předchozí odpovědi jsem uvedl, že mezi nejčastější urologická onemocnění patří poruchy erekce. V této souvislosti je jedna zajímavost, o které se moc nemluví. Poruchy erekce jsou v podstatě cévní problém, který postihuje většinu mužů od padesáti let výše. Je to dáno tím, že cévy po celém těle už ztrácí svoji kvalitu, svoji pružnost. To pro člověka není dobré. Obtíž se ztopořením může být jeden z prvních příznaků nějakého vážnějšího onemocnění, jako je například onemocnění srdce nebo mozku. U takového muže je pak vyšší riziko infarktu nebo mrtvice. A toto si málokdo uvědomuje.

Stydí se muži chodit k urologovi? Jaké jsou Vaše zkušenosti z praxe?
Muži jsou v tomto ohledu hodně rozdílní od žen. Většina žen jde s problémem ke svému gynekologovi nebo za svým lékařem, ale pro většinu mužů je to potupa. A když už konečně přijdou, tak někdy je už pozdě. Jen malá skupina mužů o sebe skutečně pečuje. Měli bychom je ale přesvědčit, aby k lékaři chodili.

Stává se často, že muže k urologovi přivede právě jeho manželka/partnerka?
Ano, stává se to, a ne zřídka.

Jak se člověk naučí přistupovat k tak citlivému tématu, jako je například porucha erekce? Máte pacienta, který se opravdu stydí. Vidíte, že se Vám nechce svěřit, že to nechce říct. Jakým způsobem dokážete muže zbavit jeho ostychu a váhání?
Lékař musí mít profesionální přístup a vysvětlit pacientovi, že se nemusí ničeho obávat, jelikož řešení „jeho“ problému je pro odborníka běžnou,  každodenní náplní práce.

Napadá mě jedna možnost, jak dostat muže k urologovi. Každá žena v České republice, která dosáhne 45 let věku, má nárok na preventivní vyšetření prsu jednou za dva roky. Mají nějaký podobný nárok i muži? Například podstoupit preventivní vyšetření na PSA (vyšetření prostatického antigenu)? To by třeba pomohlo…
Ano, něco podobného pro muže je, ovšem není to standard, nic masivního. Občas tyto kampaně probíhají ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny.  Ale ne v takovém měřítku jako u žen. Vyšetření prostaty je prý nepříjemné. Nemyslím si to. Jsou mnohem horší a bolestivější vyšetření. Opravdu se
u urologa není čeho obávat.

V souvislosti se zvětšenou prostatou jsem se dočetla o radiofrekvenční termoterapii? Co to je?
Tuto léčbu provádí naše pracoviště již od roku 2007. Nás přístroj je nejmodernější svého druhu a jediný v České republice. Prostata se léčí pomocí tepla, jde o ambulantní zákrok bez narkózy. Musím ale upozornit na fakt, že tato léčba je zvláště vhodná a velice účinná u mírně zvětšené prostaty a u chronických zánětů prostaty. Nikoliv pro léčbu rakoviny prostaty!

Ano, rakovina prostaty je velký strašák. Tento karcinom patří mezi nejběžnější zhoubná onemocnění u mužů v České republice. Jaké jsou možnosti její léčby a jak se tyto možnosti změnily za posledních 20 let? Podle čeho urolog léčbu volí?
Pokud jde o rakovinu prostaty, nejčastější možností je operace, při které se odstraní celá prostata, a druhá možnost srovnatelná s tou první je ozáření.
V případě, že má rakovinu prostaty člověk nezpůsobilý k operaci nebo starší člověk a operace se nedoporučuje právě kvůli věku pacienta, volí lékař tabletky, injekce anebo hormonální léčbu. V této oblasti bylo v posledních letech zavedeno do praxe několik nových léků, které dokážou prodloužit život i u pacienta ve velice pokročilém stádiu onemocnění.

Jaká je úspěšnost léčby nebo co úspěšnost léčby ovlivňuje? Kromě toho, že se nádor včas objeví? 
Úspěšnost léčby je velice individuální záležitost. Závisí od mnoha faktorů jako například tzv. grading, laicky řečeno „agresivita“ nebo „síla“ nádoru. I když existují určité pravděpodobnosti, každý člověk jako celek – organismus – je originál. Z mého pohledu úspěšnost léčby kromě výše zmíněného charakteru nejvíce ovlivní celkový stav organismu a také psychika – přístup pacienta k nemoci. 

Mohou mít muži po prodělaném karcinomu prostaty děti? Mnozí muži zakládají i ve vyšším věku druhou, třetí rodinu.
Teoreticky mohou, ale v případě operace prostaty již jenom po odběru spermií přímo z varlete a umělém oplodnění partnerky. 

Jak to vypadá s léčbou poruch erekce? A jak často se na Vás s tímto problémem obracejí mladší muži?
Poruchy erekce se dají léčit léky, injekcemi a využívá se i rázová vlna. Tato léčba umožňuje tvorbu nových drobných cév v topořivých tělesech penisu a tím zlepšení erekce. Porucha erekce se objevuje cca u 50 % mužů ve věku nad 50 let, ale v 10–15 % i u mladých mužů. 

Léčba fokusovanou nízkoenergetickou rázovou vlnou je jednorázová, nebo se musí opakovat?
Obvykle se opakuje čtyřikrát po týdnu.

Vy jste průkopníkem metody léčby rázovou vlnou, která je schválena od roku 2013. Taktéž jste jako první na světě vytvořil a zavedl do praxe metodu komplexního pokrytí tkání a také vlastní unikátní léčebný algoritmus umožňující léčbu „šitou“ na míru.  Můžete nám tuto metodu více přiblížit, jak dlouho jste na ní pracoval? Co je její podstatou?
Na této metodě pracuji od roku 2014 a její podstatou je jednak lepší pokrytí tkání rázovou vlnou a jednak léčba nastavená podle individuálních potřeb a zdravotního stavu konkrétního pacienta. Tímto přístupem zohledňujeme mnoho faktorů, které můžou mít na zhoršenou erekci vliv, jako například kouření, diabetes, zvýšený krevní tlak, obezita atd. 

Jak jste se k urologii vlastně dostal?
Náhodou. Bylo tam volné místo. Víte, po revoluci to nebylo tak, že by si člověk mohl vybírat. Bylo místo, tak jsem to začal dělat.

Když lékaře čeká první složitější samostatná operace, má trému? Vzpomenete si na svoji vlastní první složitější operaci?
Ke každé operaci musí lékař přistupovat jako ke „složitější“ a s respektem. I jednoduchý zákrok se může zkomplikovat a lékaře překvapit. Naopak někdy se stane, že očekávaný komplikovaný a náročný chirurgický zákrok proběhne nečekaně hladce a bez problémů. 

Přednášel jste v Japonsku, Singapuru, Hongkongu anebo mimo jiné ve Spojených arabských emirátech. Doba postupuje, je třeba se neustále vzdělávat. Jak je to náročné? V minulosti patřila urologie do druhé, neřkuli třetí ligy. Dnes je o tomto lékařském oboru více slyšet. Jak si vlastně vede česká urologie ve srovnání se zahraničím?
Samozřejmě nelze hodnotit urologii jako samostatný obor. Vezmu to tedy šířeji; postavení celého českého zdravotnictví, potažmo urologie ve světě je na špičce. Netroufnu si sestavit nějaký žebříček zemí, v nichž je zdravotnictví nejlepší na světě a kde není. Nicméně řekněme, že nejšpičkovější medicínské zákroky se provádí v Americe, tam mají ty nejlepší a nejdražší metody. Ale všechno se platí. Co se týká zdravotnictví v zemích západní Evropy, jako jsou Dánsko, Norsko, Německo či Švýcarsko, jsou výborné. My jsme s nimi, co se týká kvality a dostupnosti péče, plně srovnatelní,
to mohou být lidé úplně v klidu. Pacienti v České republice dostanou v podstatě stejnou léčbu jako mimo jiné ve zmiňovaném Německu a Rakousku, ale mnohem méně peněz. Česká republika jako stát dává na zdravotnictví jenom necelých 7 % HDP, což je naprosté minimum, dokonce je to pod průměrem všech zemí EU. Za námi už jsou v podstatě jenom chudé balkánské země. Přesto je naše zdravotnictví špičkové. Zejména díky obětavé a stále nedostatečně zaplacené práci sester a lékařů. Dá se říct, že Česká republika je v tomto ohledu nejen v rámci EU, ale i celého světa skutečným unikátem. Nikde na světě nedostanou pacienti takovou vysokou kvalitu a takovou dostupnost péče za tak málo. Jinak řečeno: „neuvěřitelné množství kvalitní muziky za neuvěřitelně málo peněz“. Otázkou zůstává, dokdy to takhle vydrží… Vzhledem ke stárnoucí populaci a narůstajícím nákladům na péči bude určitě nutné v blízké době zvýšit finanční spoluúčast pacientů, která je u nás jedna z nejnižších.

Hovořili jsme o lécích a přístrojích k léčbě urologických onemocnění, zásadní ale přece jen zůstává prevence…
Rozhodně by lidé neměli podceňovat své zdravotní problémy, ať už jsou to problémy s močením, nebo ty mužské. Ve většině případů to nemusí být nic vážného, ale v malém procentu to může být naopak něco vážného. Dopředu nikdo neví. Jde o to, jak každý jednotlivý člověk přistupuje ke svému zdraví a ke svému tělu. Pokud nad bolestmi mávne rukou, možná to přežije, možná také ne.

Kromě toho, že ordinujete v Tišnově, Kuřimi a v Brně, ještě jednou týdně dojíždíte do Nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde pacienty v rámci klinického dne operujete. Stihnete mít také čas na své zájmy?
Času je bohužel velmi málo, někdy mám pocit, že bych potřeboval, aby měl den alespoň 30 hodin a lidský živost 300 let, aby člověk stihl vše, co ho zajímá. Rád jezdím na horském kole a v zimě na lyžích. Největšího koníčka, kterým bylo létání malým letadlem, jsem z časových a finančních důvodů musel eliminovat, a tak si už užívám létání jen jako pasažér v dopravním letadle.

Zlata Ptáčková

Igor Motíl absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1992. Atestaci urologie I. stupně získal v roce 1996. Je držitelem certifikátu European School of Urology, licence a specializované způsobilosti České lékařské komory pro obor urologie. Praxi získával na Hahnemann University Hospital Philadelphia v USA. Dále pak na RTG oddělení Národního onkologického ústavu v Bratislavě, urologickém oddělení v nemocnici v Jihlavě a urologickém oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě. V roce 2001 obdržel Specializovanou způsobilost a licenci ČLK pro obor urologie. V únoru 2004 si otevřel vlastní ordinaci v Kuřimi, v roce 2006 v Tišnově. Zároveň si ponechal možnost jednou týdně operovat pacienty v rámci klinického dne v Novém Městě na Moravě. Rovněž spolupracuje s Urologickým oddělením nemocnice u sv. Anny v Brně.

Zdroj: www.urologickaambulance.cz

Další článek:
Předchozí článek: