Inspirativní snídaně v knihovně

Inspirativní snídaně v knihovně

Městská knihovna v Tišnově uvádí nový formát pořadu s názvem Brain&Breakfast. Tyto snídaně vznikly, aby inspirovaly. Jejich smyslem je ukazovat zajímavost lidí i světa kolem nás a propichovat bubliny, ve kterých každý z nás žije. Představují inspirativní osobnosti se silnými hodnotami
i příběhem a umožňují nahlédnout do oborů, se kterými se často nesetkáme. Brain&Breakfast jsou protiváhou zkratkovitosti zpráv, které se k nám dostávají přes sociální sítě nebo televizi. Ukazují, že svět je ve skutečnosti mnohem barevnější, zajímavější a optimističtější, než by se mohlo zdát. Inspirují k tomu, že každý z nás může něco významného dokázat. Snídaně mají také propojovat lidi, z nichž každý přichází odjinud, ale nad zajímavým
tématem najdou společnou řeč. Snídaně si kladou za cíl otevírat široké spektrum témat, zpravidla se ale drží čtyř hlavních tematických okruhů:
• Vzdělávání a osobní rozvoj
Ukazuje různé pohledy na vzdělávání i nové přístupy a trendy. Nezapomíná na to, jak je důležitý celoživotní rozvoj.
• Věda a technologie
Tematický okruh zahrnuje široké spektrum oblastí od kardiochirurgie přes architekturu až třeba po umělou inteligenci.
• Podnikání a business
Významní čeští a slovenští podnikatelé ukazují na příkladu svých osobních příběhů, co se během své cesty naučili.
• Společnost, vděčnost a laskavost
I lidé, kteří mají mnohem těžší výchozí situaci než většina z nás, mnohdy dokázali velké věci. Pojďme se od nich inspirovat. 

Snídaně se konají jednou za měsíc, prostřednictvím živého streamu z Impact Hub Praha. Dnem vysílání je zpravidla třetí čtvrtek v měsíci (mohou se ale objevit výjimky). Promítání je koncipováno na devadesát minut s tím, že zhruba hodinu host prezentuje svůj příběh a téma, na které navazuje půlhodinová diskuse, do které se mohou přes internet zapojit také všichni diváci živého přenosu. Probíhá vždy od 8.30 do 10.00 hod. Určeno pro dospělé posluchače.

Čtenářská výzva 2019 – vyhodnocení
Nezadržitelně se nám blíží konec roku 2019 a s ním i konec Čtenářské výzvy 2019! Připomínáme, že ti z Vás, kteří se zapojili, mohou odevzdávat vyplněné archy v knihovně nebo je poslat na e-mail do 6. ledna 2020. V lednu se můžete těšit na vyhodnocení a zajímavé odměny.
Na rok 2020 vyhlašujeme další Čtenářskou výzvu. Bližší informace najdete na webu knihovny www.mktisnov.cz.

Univerzita volného času a Virtuální univerzita 3. věku – letní semestr 2019/2020
Městská knihovna Tišnov vyhlašuje na letní semestr 2019/2020 (únor až květen) nové cykly přednášek. Přihlašovat se můžete od 6. do 27. ledna
2020 v Městské knihovně Tišnov. Cena kurzů UVČ i VU3V je 300 Kč za jeden kurz na semestr. Na každý kurz je potřeba vypsat přihlášku a zároveň ho zaplatit. Témata kurzů a jejich termíny budou zveřejněny na webu knihovny.

Dagmar Kopřivová

Další článek:
Předchozí článek: