Advent v Inspiru

Advent v Inspiru

Provedu Vás časem adventu v Inspiru. Co chystáme a připravujeme v předvánočním čase? Jestlipak děláme něco i dopoledne, o víkendech či prázdninách? To zůstává mnohým z Vás skryto. Vězte, že naše práce skýtá mnoho činností a nesestává pouze z kroužků odpoledne, ale i z dopoledního vzdělávání, podvečerních i víkendových akcí pro veřejnost a táborů o prázdninách.

Tak tedy, téměř každé dopoledne během školního roku nás navštěvují mateřské, základní i střední školy, pro které máme přichystány vzdělávací programy. V době předvánoční je to např. Věnec adventního času, ve kterém žákům přibližujeme historii Vánoc. Obklopí je sváteční atmosféra. Seznámí se s tradicemi, které dnes v mnohých rodinách chybí. Mnozí pak
odcházejí plni očekávání, radosti i tajemství v srdcích.

Pro Vás, kteří si chcete osvěžit znalosti o původu Vánoc, jež se děti dozvídají na programu, prosím, začtěte se do pár řádků.

Zimní slunovrat? Před 2 500 lety se konaly ve starověkém Římě tzv. „Saturnálie“. Lidé uctívali vracející se Slunce, které dávalo naději nového probuzení spící přírody. Slavnosti dodržovali Řekové, Římané, Keltové, Galové i Slované. K svátkům se vázalo mnoho obřadů a obyčejů. Křesťanská církev pak na dobu zimního slunovratu roku 354 přesunula křesťanské slavnosti Kristova narození (do té doby slavené v jarních měsících). Od roku 567 byl stanoven od 25. prosince do 6. ledna tzv. svatý dvanáctidenní čas. Způsoby slavení slunovratu předkřesťanského
Řecka a Říma, staré pohanské tradice a křesťanské svátky se během tisíciletí prolnuly. Vznikly tak lidové a křesťanské zvyky či slavnosti, jež se váží k předvánočnímu období zvanému advent a Vánocům, jak je známe dnes. Advent je období pokání, rozjímání a duchovního zklidnění,
pro křesťany začíná církevní rok. Do třetí adventní neděle je postní barvou temně fialová, po třetí neděli se objevuje barva symbolizující radost – růžová. Každá z nedělí má také své lidové označení – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Ke znakům adventu patří věnec se čtyřmi svíčkami. Zvyk pochází z Německa, kdy základem bylo kolo od vozu darované dětem v sirotčinci nazdobené svíčkami. Historicky je datován k roku 1839. Zdobení menšího věnce s chvojím a čtyřmi svícemi známe od roku 1860. Křesťané slaví svátek sv. Ondřeje, sv. Barbory, sv. Mikuláše, sv. Ambrože a sv. Lucie. Ke svátkům se v lidovém prostředí váží obchůzky tajemných bytostí, které procházely tmavými ulicemi, navštěvovaly rodiny a sdělovaly různá poselství.

Inspiro v podvečerní dobu vysílá k dětem svoji „Nebeskou návštěvu“ pod taktovkou Daši Lazarové, kdy se do tišnovských domácností chystají 5. 12. výpravy Mikulášů, andělů a čertů. Po domluvě s rodiči navštíví dítě Mikuláš, který s ním laskavě a trpělivě rozmlouvá. Děti prožívají velkou věc, mohou se setkat s Mikulášem. Přišel právě za nimi. Je to tajemné, ale ne strašidelné. Očekávání
a strach se mění v pocit naplnění ze zvládnuté zkoušky. Pokud dětem umožníme, aby prožily Mikuláše v bezpečném prostředí a s podporou rodičů, může být setkání velmi posilujícím zážitkem, kdy nejde jen o prázdné strašení a sladkou nadílku.

V tradičním adventu se nepořádají zábavy nebo svatby, ale uklízí se celý dům. Je to doba zabíjaček, pečení a příprav. Přijďte si mezi nás odpočinout, zrelaxovat a prostě užít pohodovou předvánoční dobu. Inspiro nabízí ve spolupráci s Tvořením LuKa letos již 5. vánoční tvoření neboli Adventní dílny v sobotu 23. 11. od 9.00 do 17.00 v MěKS Tišnov. Dospěláky i děti čekají dílny, kde si opět mohou vyrobit něco pro zkrášlení svých domovů, drobné dárky či výzdobu vstupních dveří. Na místě bude i drobné občerstvení.

Další adventní aktivitou, která je opět jindy, než v běžnou pracovní dobu, je v neděli 1. 12. Adventní jarmark. Původ vánočního stromu nalézáme v Německu. V roce 1419 ozdobili členové pekařského cechu na náměstí strom. V 19. století se zvyk rozšířil po celé Evropě. V roce 1812 v Praze dal ředitel Stavovského divadla J. K. Leiblich pro své přátele na Štědrý večer ozdobit první vánoční jedli. Z Prahy se zvyk zdobení rozšířil do měst po celé naší Zemi. Na venkově se pro nedostatek místa v chalupách stromek zavěšoval pod stropní trám. Vrátíme-li se k Adventnímu jarmarku a Inspiru, které kromě různých drobných rukodělných výrobků a výborného občerstvení nabízí také ve spolupráci
s městem Adventní cestu radnicí od 14.30 do 17.00, kdy se stejně jako minulý rok během jarmarku otevřou „brány“ tišnovské radnice a umožní návštěvníkům průchod prostorami, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Po stopách světýlek mohou prozkoumávat radnici v netradiční atmosféře. Místo úředníků potkají bytosti, které připomenou kouzlo vánočního příběhu o Josefovi a Marii, již pod ochranou andělů a dobrých lidí po dlouhé cestě do Betléma našli útočiště ve chlévě za městem a očekávají příchod děťátka. Tradice stavění betlémů – někde zvaných jesličky – přichází z Itálie z období před 800 lety. Je spojena se jménem sv. Františka z Assisi, který na Vánoce vytvořil na hoře symbolické jesle vystlané senem. Naši adventní cestu připravuje pro děti a jejich dospěláky Maruška Dvořáková. Vlastní Vánoce začínají Štědrým večerem 24. 12., který byl od zmíněného roku 567 pro křesťany první z dvanácti svatých nocí. Protože se nový den v raných dobách středověku začínal ne o půlnoci, ale večer východem první hvězdy, je Štědrý večer považován za součást svátku Narození Páně 25. 12.

Ke Štědrému dnu, večeru i k dalším svátečním dnům až do svátku Tří králů se váže řada křesťanských i lidových zvyků, ale o těch třeba někdy příště. Inspiro děkuje svým návštěvníkům za přízeň a Vám všem přeje klidné prožití adventní doby.

Monika Chlupová Fruhwirtová, pedagožka, koordinátorka vzdělávacích programů

Další článek:
Předchozí článek: