Proměna křižovatky na Brněnské a její možná řešení

Proměna křižovatky na Brněnské a její možná řešení

Vážení spoluobčané,

po časově náročné rekonstrukci celé ulice Brněnská byla pro větší bezpečnost upravena i související křižovatka ulic Brněnská, Dvořákova a U Humpolky. Celá rovná část Brněnské byla upravena v souladu s dopravním zákonem a doprovodnou vyhláškou o snížení možnosti vzniku havárií. To se ovšem o křižovatce před centrem města říci nedá. Rekonstrukce proběhla v souladu s podepsanou smlouvou o spolupráci s krajem a projektantem Ing. Bajerem. Ten bohužel pouze zrychlil průjezd z ulice Dvořákova v přímém směru přidáním odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo na Brněnskou směrem na Trnec. Tím odsunul osu silnic Dvořákova – U Humpolky blíže k centru o více jak dva metry a protáhl oblouk těchto silnic křižovatkou. Na výkresu s popisem by to bylo krásně vidět, ale ten mi pro úsporu místa asi neuveřejní. Samotná rozhledová vzdálenost křižovatky z Brněnské pro dání přednosti vozidlům přijíždějícím zleva po Dvořákově je možná pouhých 35 metrů. To rozhodně není v souladu s vyhláškou. Teď se nám to snaží vedení města „vyspravit“ zákazem odbočení vlevo na Dvořákovu. Úplně stejný problém s bezpečností vzniká i při projíždění křižovatkou rovně směrem na Trnec. Základní problém křižovatky je v její veliké šířce, která neumožňuje bezpečné projetí. Osobně jsem se seznámil s nebezpečností takto vyprojektované křižovatky a pouze náhodou se nestal účastníkem dopravní nehody. Stačí si jenom trochu najet do křižovatky pro lepší výhled a může se stát tragédie.

Na posledním jednání zastupitelstva označil v diskuzi opoziční zastupitel pan Křehlík tuto křižovatku jako jasný „nepodarok“ a žádal nápravu. Na plánovaný zákaz odbočení vlevo si totiž přišli stěžovat občané Tišnova. Celá křižovatka se musí upravit podle předpisů a nějaké kosmetické úpravy pouze zhorší ovzduší zbytečně najetými kilometry celým Tišnovem. Jestli jde vedení města o bezpečnou dopravu občanů, musí zamítnout polovičatá nikam nevedoucí řešení a přiznat chybu. Snad se s řešením tohoto problému nepočká až do nějakého vážného zranění způsobeného nehodou. V zápisech komisí města o projednávání úpravy této křižovatky je dost materiálů svědčících v neprospěch vedení města při rozhodování o bezpečnosti této křižovatky. Dle vyjádření Ing. Jelínkové jsou pod křižovatkou položeny husí krky pro kabely semaforů. Na ulici Dvořákova se dá umístit dopravní značka omezující rychlost na 30 kilometrů s doplněním displeje pro kontrolu této rychlosti a s možností automatického zaregistrování vozidla pro pokutování při překročení této rychlosti.

Jiří Blaha

foto: Výkres z územního řízení. Bílé přechody a značka V13 znázorňující tehdejší tvar a hranu křižovatky před rekonstrukcí. Modré znázornění = dnešní podoba.

Článek byl redakčně zkrácen.

Město se o bezpečný průjezd křižovatky zajímá

Další článek:
Předchozí článek: