Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru investic a projektové podpory
(investiční referent/ka)

Popis pracovní pozice:
• Realizace a koordinace investičních akcí města.

Požadavky:
• SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru,
• znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vše ve znění pozdějších předpisů),
• dobrá znalost práce s PC,
• ŘP skup. B,
• morální bezúhonnost,
• komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, obchodní uvažování, kreativní schopnosti.
Nástup dle dohody.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9-10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 13.11.2019
– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,
– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 13.11.2019 – do 17:00 hod.,
a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OIPP – NEOTVÍRAT“.

– V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
– K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
– Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: