Milion z rozpočtu města na černou stavbu

Milion z rozpočtu města na černou stavbu

Na posledním zasedání zastupitelstva města konaném dne 19. června 2019 se projednávala žádost Sportovního klubu Tenis Tišnov o mimořádnou dotaci. Tenisový klub žádal o jeden milion korun na přestavbu travnaté plochy na dva tenisové kurty. Žádost na zasedání prezentoval zastupitel Zdeněk Kunický (Místní občanský spolek Tišnováků – MOST), který je současně předsedou tenisového klubu. Zastupitelstvo dotaci tenisovému klubu přiznalo v plné výši.

V diskusi na zasedání zastupitelstva Zdeněk Kunický uvedl, že stavbu tenisový klub již provedl. Ze žádosti o dotaci vyplývá, že se tak stalo mezi 13. březnem a 20. květnem tohoto roku. Podle stavebního úřadu ale tenisový klub požádal o územní souhlas až 22. května, tedy po samotném provedení stavby. Na tomto místě je třeba uvést, že nejprve stavebník musí získat od stavebního úřadu územní souhlas a teprve potom může začít stavět. Tenisový klub tak realizoval černou stavbu a na tuto stavbu získal od města dotaci ve výši jednoho milionu korun, která měla pokrýt téměř polovinu všech nákladů.

Následně dne 10. července 2019 na svém zasedání Sportovní komise doporučila Radě města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města schválit žádost o dotaci na tutéž stavbu ve výši 400 000 Kč. Komisi předsedá Zdeněk Kunický, který hlasoval pro přijetí usnesení. Jeho hlas o přijetí usnesení rozhodl; pokud by se hlasování zdržel, usnesení by komise kvůli malému počtu přítomných členů neschválila (komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů, nikoli jen přítomných). Zápis z  jednání komise informaci o černé stavbě nebo o její legalizaci neobsahuje. Podle vyjádření stavebního úřadu ze dne 13. srpna 2019 doposud nedošlo k vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (vyjádření je dostupné na stránkách města jako informace č. 30 poskytnutá v roce 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.).

Nemám výhrady ani k příjemci dotace, ani k její výši. Nesouhlasím jen s tím, že město poskytuje dotace v situaci, kdy klub porušil zásadním způsobem stavební předpisy. Navíc pokud by tenisový klub výslovně uvedl, že žádá dotaci na černou stavbu, jsem přesvědčen, že by ji neobdržel. Z tohoto důvodu mi vadí jednání zastupitele Kunického, které vyvolává pochybnosti o tom, zda místo obecných zájmů nesleduje své zájmy a zájmy „svého“ tenisového klubu.

Na závěr uvádím, že z mé strany vůči spolku MOST nepanuje žádná osobní nevraživost. Cením si práce, kterou pro město členové odvádí. Uvedené ale neznamená, že neupozorním na jednání, se kterým nesouhlasím. Jedině tak lze zabránit jeho opakování.

David Vávra

Foto: Pavel Navrátil

Další článek:
Předchozí článek: