Hnědé kontejnery na bioodpad

Hnědé kontejnery na bioodpad

V rámci projektu Optimalizace systému třídění a sběru bioodpadů v Tišnově byly v sídlištní zástavbě rozmístěny nádoby na bioodpad, aby mohli nejen občané z rodinných domů, kterým byly bezplatně poskytnuty kompostéry, ale i občané z bytových domů komfortněji třídit bioodpad z domácností.

Na zavedení tohoto systému jsme zaznamenali v naprosté většině kladné ohlasy. Je však třeba si uvědomit, že pouze ze správně vytříděného biologického  odpadu lze připravit kvalitní kompost, který lze dále využívat. Do hnědých kontejnerů patří především zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny a rostliny z květináčů, hlína z květináčů, skořápky z vajec, zbytky pečiva a obilnin, papírové ubrousky, čajový a kávový odpad a další biologicky rozložitelný odpad.  Biologický odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami, např. ropnými látkami, plasty, odpady živočišného původu apod.

Projekt Optimalizace systému třídění a sběru bioodpadů v Tišnově je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: